If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интегрално смятане

Курс: Интегрално смятане > Раздел 1

Урок 13: Интегриране чрез заместване

Интегриране чрез заместване

Интегрирането чрез заместване всъщност обръща правилото за диференциране на сложна функция. С други думи, помага ни за интегриране на сложни функции.
Когато търсим примитивни функции, ние всъщност извършваме "обратно диференциране." Някои случаи са доста очевидни. Например знаем, че производната на x2 е 2x, следователно 2xdx=x2+C. Можем да използваме този подход и с други основни функции като sin(x), ex, 1x и други.
Други случаи, обаче, не са толкова прости. Например на колко е равно cos(3x+5)dx? Подсказка: не е sin(3x+5)+C. Опитай се да диференцираш това и ще видиш защо.
Един метод, който може да бъде много полезен, е заместването, което по същество прилага наобратно правилото за диференциране на сложна функция.

Интегриране чрез заместване при неопределен интеграл

Представи си, че трябва да решим 2xcos(x2)dx. Забележи, че 2x е производната на x2, което е "вътрешната" функция в тази сложна функция cos(x2). С други думи, замествайки u(x)=x2 и w(x)=cos(x), получаваме:
2xucos(x2u)w=u(x)w(u(x))
Това ни подсказва, че трябва да заместим. Нека видим как става.
Първо диференцираме уравнението u=x2 спрямо x, като разглеждаме u като неявна функция на x.
u=x2ddx[u]=ddx[x2]dudx=2xdu=2xdx
В последния ред умножихме уравнението по dx и изолирахме du. Това е малко нестандартно, но ще е полезно за следващата ни стъпка. Имаме u=x2 и du=2xdx. Сега можем да извършим заместване в интеграла:
=2xcos(x2)dx=cos(x2u)2xdxduПреобразуване.=cos(u)duЗаместване.
След заместването ни остава израз за примитивната функция на cos(u) спрямо u. Колко удобно! cos(u) е основна функция, следователно можем да намерим нейната примитивна функция по лесен начин. Единственото, което остава да направим, е да върнем функцията да е спрямо x:
=cos(u)du=sin(u)+C=sin(x2)+C
В заключение, 2xcos(x2)dx е sin(x2)+C. Можеш да диференцираш sin(x2)+C, за да се увериш, че това е вярно.
Ключов извод #1: Заместването е просто прилагане на обратно на правилото за диференциране на сложна функция:
  • Според правилото за диференциране на сложна функция производната на w(u(x)) е w(u(x))u(x).
  • При заместването взимаме израз от вида w(u(x))u(x) и намираме неговата примитивна функция w(u(x)).
Ключов извод #2: Заместването ни помага при опростяването на сложни изрази, като превръщаме "вътрешната" функция в променлива.
Задача 1.а
Упражнение 1 ще те преведе през всички стъпки за решаване на следния интеграл чрез заместване.
(6x2)(2x3+5)6dx=?
Как да дефинираме u?
Избери един отговор:

Често срещана грешка: получаване на грешни изрази за u или du

Избирането на грешен израз за u ще доведе до грешен отговор. Например в упражнение 1 u трябва да се дефинира като 2x3+5. Определянето на u като 6x2 или (2x3+5)6, никога няма да проработи.
Запомни: За да можем да заместваме, трябва да можем да запишем подинтегралната функция като w(u(x))u(x). Тогава u трябва да се дефинира като вътрешната функция на сложната функция.
Друга важна стъпка в този процес е решаването на du. Увери си, че диференцираш правилно u, защото грешен израз за du ще доведе до грешен отговор.
Задача 2
Тим трябва да реши cos(5x7)dx. Това е неговото решение:
cos(5x7)dx=sin(5x7)+C
Вярно ли е решението на Тим? Ако не е, каква е неговата грешка?
Избери един отговор:

Често срещана грешка: да не осъзнаеш, че трябва да заместиш

Запомни: Когато интегрираме сложна функция, не можем просто да сметнем примитивната функция на външната функция. Трябва първо да заместим.
Ако W е примитивна функция на w, тази точка може математически да се изрази като:
w(u(x))dxW(u(x))+C

Друга често срещана грешка: да объркаш вътрешната функция и производната ѝ

Да си представим, че решаваш x2cos(2x)dx. Може да кажеш, че "тъй като 2x е производната на x2, можем да използваме заместване." Всъщност, тъй като при заместването се взима производната на вътрешната функция, x2 трябва да е производната на 2x, за да проработи заместването. Тъй като не е така, не можем да заместим.

Понякога трябва да умножим/разделим интеграла с константа.

Представи си, че трябва да решим sin(3x+5)dx. Забележи, че тъй макар и да имаме сложна функция sin(3x+5), тя не е умножена по нищо. Това може да изглежда странно в началото, но нека продължим и да видим какво ще стане.
Ако u=3x+5, тогава du=3dx. Сега заместваме u в интеграла, но не преди да извършим тази хитра операция:
sin(3x+5)dx=13sin(3x+5)3dx
Видя ли какво направихме? За да имаме 3dx като подинтегрална функция, умножихме целия интеграл по 13. Това ни позволява да заместим, като в същото време запазваме стойността на интеграла.
Нека продължим със заместването:
=13sin(3x+5u)3dxdu=13sin(u)du=13cos(u)+C=13cos(3x+5)+C
Ключов извод: Понякога трябва да умножим или разделим целия интеграл с константа, за да получим подходящ израз за заместване, без да променяме стойността на интеграла.
Задача 3
(2x+7)3dx=?
Избери един отговор:

Искаш ли да се упражняваш още? Пробвай това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.