If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Интегрално смятане > Раздел 1

Урок 13: Интегриране чрез заместване

Интегриране чрез заместване на определени интеграли

Заместването в определен интеграл става по много подобен начин на това в неопределен интеграл, но има допълнителна стъпка: взимаме предвид границите на интегриране. Нека видим какво означава това, като решим 122x(x2+1)3dx.
Забелязваме, че 2x производната на x2+1, затова можем да заместим. Ако u=x2+1, тогава du=2xdx. Сега заместваме:
122x(x2+1)3dx=12(u)3du
Чакай малко! Границите на интегриране бяха определени за x, а не за u. Помисли върху това графично. Търсехме площта под кривата y=2x(x2+1)3 между x=1 и x=2.
Дадена е графиката на функцията y = 2 x, лява скоба, x на квадрат + 1, дясна скоба, на трета степен. Оста х е разграфена от 0 до 3. Графиката представлява крива. Кривата започва във втори квадрант, издига се нагоре, като се отдалечава от оста х към точката (2; 500). Областта между кривата и оста х между x = 1 и x = 2 е оцветена.
След като променихме кривата на y=u3, защо границите да останат същите?
Дадени са графиките на функциите y = 2 x, лява скоба, х на втора степен + 1, дясна скоба, на трета степен, и функцията y = u на трета степен. Графиката на функцията y = u на трета степен започва от втори квадрант, издига се над оста х и завършва приблизително в точката (3; 27).
Начертани са y=2x(x2+1)3 и y=u3. Можеш да видиш, че площта под кривите между x=1 и x=2 (или u=1 и u=2) е много различна по големина.
Наистина границите не трябва да останат същите. За да намерим новите граници, трябва да намерим какви стойности на u отговарят на x2+1 за x=1 и x=2:
  • Долна граница: (1)2+1=2
  • Горна граница: (2)2+1=5
Сега можем правилно да заместим:
122x(x2+1)3dx=25(u)3du
Дадени са графиките на функциите y = 2 x, лява скоба, х на втора степен + 1, дясна скоба, на трета степен, и на y = u на трета степен. Оста х е разграфена от 1 до 6. И двете криви се издигат нагоре, отдалечавайки се от оста х. Графиката на първата функция завършва в точката (2; 500). Областта между кривата и оста х между x = 1 и x = 2 е оцветена. Втората функция завършва приблизително в точката (6; 210). Областта между кривата и оста х между x = 1 и x = 5 е оцветена. Двете оцветени области изглеждат еднакви по размер.
y=u3 е начертана с площ от u=2 до u=5. Сега можем да видим, че оцветените площи изглеждат приблизително еднакви по размер (всъщност те са абсолютно същите по размер, но е трудно да се каже само с гледане).
От тук можем да решим всичко спрямо u:
25u3du=[u44]25=544244=152,25
Запомни: Когато заместваме в определен интеграл, винаги трябва да взимаме предвид границите на интегриране.
Задача 1
Ела трябвало да реши 15(2x+1)(x2+x)3dx. Това е нейното решение:
Стъпка 1: Нека u=x2+x
Стъпка 2: du=(2x+1)dx
Стъпка 3:
15(2x+1)(x2+x)3dx=15u3du
Стъпка 4:
15u3du=[u44]15=544144=156
Вярно ли е решението на Ела? Ако не е, каква е нейната грешка?
Избери един отговор:

Задача 2
1215x2(x37)4dx=?
Избери един отговор:

Искаш ли да се упражняваш още? Пробвай това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.