If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Остатък на алтернативни редове

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

n=1(1)n+1n3
Като използваме критерия на Лайбниц за оценка на остатъка на алтернативен ред, какъв е най-малкият брой членове, които са нужни, за да сметнем с приближение до ±0,001 от реалната стойност?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4