If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Геометричен ред като функция

Степенни редове от вида Σk(x-a)ⁿ (където k е константа) са геометрични редове с първи член k и частно (x-a). Тъй като имаме израз за сума на геометричен ред, можем да запишем такъв степенен ред като краен израз. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадена ни е тази функция, дефинирана като безкраен ред. В това видео ще се опитаме да установим дали можем да я изразим в по-традиционен вид. Това, което може би ти хрумва, е, че това е геометричен ред, знаем как да намерим сумата на безкрайна геометрична прогресия, поне за стойностите на х, за които тя реално е сходяща. Първо да проверим дали това е геометрична прогресия. Основният признак за геометрична прогресия е, че когато отиваме от един член към следващия след него, умножаваме по частното. Да видим. За да отидем от 2 до –8х^2, по колко трябва да умножим? Трябва да умножим по –4х^2. Значи умножаваме по –4х^2. След това по същото ли умножаваме, за да получим 32х^4? Да, определено. –4х^2 по –8х^2 дава +32х^4. Отново умножаваме по –4х^2, и получаваме –128х^6. Частното отново е –4х^2, първият член е 2, така че можем да преработим това. Можем да представим f(х) да е равно на сумата за n от 0 до безкрайност... да видим, първият член е 2, 2 по (–4х^2)^n. Това е сума на геометрична прогресия, за която частното е равно на –4х^2 на степен n. Кога това ще бъде сходящо? Знаем, че една безкрайна геометрична прогресия е сходяща, когато абсолютната стойност на частното е по-малка от 1. Ще го запиша. Сходяща е, когато абсолютната стойност на частното, на –4х^2 е по-малка от 1. Това, по начина, по който го записах сега, това ще бъде отрицателна стойност. Абсолютната стойност на това ще бъде просто 4х^2 Нали? х на квадрат е неотрицателно, така че 4х^2 е също неотрицателно. –4х^2 е неположително. Ако вземем абсолютната стойност на нещо неположително, то е равно на абсолютната стойност на същото със знак минус. Значи това ще бъде по-малко от 1. Абсолютната стойност на нещо, което е стриктно неотрицателно като това, това ще бъде 4х^2... тези две твърдения са еквивалентни, и това трябва да е по-малко от 1. Можем да разделим двете страни на 4, получаваме х^2 е по-малко от 1/4. Така можем да кажем, че абсолютната стойност на х трябва да е по-малко от 1/4, или можем да кажем, че –1/4 трябва да е по-малко от х, което трябва да е по-малко от +1/4. (Сал допуска грешка, по-малко е от корен квадратен от 1/4, т.е. от 1/2). Изразено по този начин, получаваме интервал на сходимост. Това нещо е сходящо, когато х принадлежи на този интервал. Изразено по този начин, всъщност ние даваме радиуса на сходимост. Ще бъде сходящо, когато х е по-малко от радиуса на сходимост, когато абсолютната стойност на х е по-малка от радиуса на сходимост, когато х е отдалечено от нула с по-малко от 1/4. За да стане малко по-ясно, можеш да го преработиш като разстоянието между х и 0, когато... можеш да го разглеждаш като отдалечеността на х от нула... когато тя е по-малко от 1/4, това е сходящо. Значи това е интервалът на сходимост, а това 1/4 можеш да разглеждаш като радиус на сходимост. Като определихме това, определихме къде това нещо е сходящо, сега да определим стойността, към която е сходящо. Правили сме го няколко пъти. Това нещо е равно на първия член, 2, върху 1 минус частното. Частното ни е –4х^2. Това ще ни даде... тук заслужаваме аплодисменти – 2 върху 1 + 4х^2. Този израз ще е равен на този, когато х принадлежи на интервала на сходимост.