If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интервал на сходимост на геометричен ред

Когато един степенен ред е геометричен ред, можем да намерим неговия интервал на сходимост, без да използваме критерия на Даламбер! Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Както казах и в предходното видео, вече сме виждали много примери, в които започваме с развиването на геометричен ред, а после приемаме, че частното му, че абсолютната стойност на на частното е по-малка от 1, и намираме съответната сума. Доказахме тази формула в предишните клипове. Но сега ще подходим по обратния път. Нека да имаме някаква функция... да кажем, че h (х) е равно на 1/(3 + х^2)... и да се опитаме да я представим в този вид. След като я представим в този вид на сума на геометричен ред, можем да помислим какво е частното. И после да я представим като геометричен ред. Насърчавам те да спреш видеото на пауза и да опиташ да го направиш. Да видим, първото нещо, което вероятно ти прави впечатление, че тук имаме 1 вместо 3. Да се опитаме да изнесем пред скоби 3. Това е равно на 1върху 3 по (1 + (х^2)/3). И понеже не искаме тази тройка в знаменателя, можем да представим това като 1/3. Можем да кажем, че това е 1/3 върху... ще го направя с виолетово. 1/3 върху 1. И не искаме просто да прибавим нещо, искаме да извадим частното. Значи 1 минус... ще напиша частното тук в жълто. 1 минус –х^2 върху 3. Сега представихме това в този вид. И сега можем да кажем, че сумата... ще я напиша тук с някакъв нов цвят. Ще използвам синьо. Можем да кажем, че тази сума за n от 0 до безкрайност... да видим, първият член е 1/3. 1/3 по частното на n-та степен. Частното е –х^2 върху 3. Ако искаме да развием това, това ще бъде равно на... първият член е 1/3 по всичко това на нулева степен. Значи става 1/3. Всеки следващ член е просто предходния член по частното. Значи 1/3 по (–х^2)/3 става –1/9 по х^2. Това трябва да умножим по... 1/3 по –1/3, умножаваме по –1/3. И умножаваме по х^2. Следващият член – умножаваме отново по –(х^2)/3. Това става плюс – минус по минус е плюс, +1/27 по х^4. х^2 по х^2 става х на четвърта степен. И продължаваме така до безкрай. Когато това е сходящо, когато сме в интервала на сходимост, това е сходящо към h(х). Какъв е интервалът на сходимост? Насърчавам те да спреш видеото и да помислиш. Интервалът на сходимост е интервалът, в който частното, абсолютната стойност на частното е по-малка от 1. Ще го запиша тук. Абсолютната стойност на (–х^2)/3 е по-малка от 1. Абсолютната стойност, това ще бъде отрицателно число. Това е същото, като да кажем... ще превъртя малко надолу. Това е същото като да кажем, че абсолютната стойност на (–х^2)/3 трябва да е по-малка от 1. Това е друг начин да кажем, че... нещо, което може би ти хрумва, е че х^2 ще бъде положително при всички положения. Предполагам, че мога да кажа, че това ще бъде винаги неотрицателно. Това е друг начин да кажем, че (–х^2)/3 трябва да е по-малко от 1. Нали? Не искам да те обърквам в тази стъпка. Но абсолютната стойност на (–х^2)/3 е просто (–х^2)/3, защото това никога не може да е отрицателно. Можем да умножим двете страни по 3. Ще го направя тук горе. Умножаваме двете страни по 3, тогава х^2 трябва да е по-малко от 3. Това означава, че абсолютната стойност на х трябва да е по-малко от квадратен корен от 3. Можем да кажем, че х е по-голямо от отрицателен корен квадратен от 3, и е по-малко от квадратен корен от 3. Това е интервалът на сходимост. Това е интервалът на сходимост за този степенен ред. Това е геометричен ред, който е частен случай на степенните редове. И в интервала на сходимост това ще бъде равно на 1/(3 + х^2). Когато х принадлежи на този интервал, той ще има същите стойности като оригиналната функция, което е много елегантна идея.