If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Запознаване със степенни редове

Степенен ред е сума от членове с общ вид aₙ(x-a)ⁿ. Дали редът е сходящ, или разходящ, и към каква стойност клони, зависи от избраната стойност на х, която прави степенния ред функция. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Вече видяхме много примери за безкрайни редове. Интересното в настоящото видео е, че ще използваме безкраен ред за дефиниране на ограничена функция. И най-разпространеният вид, който ще срещнеш в своята математическа кариера, са степенните редове. Ще запиша общия вид на степенен ред. Да си представим функцията f(х), която е дефинирана като безкрайна сума. Значи сума от a_n за n = 0 до безкрайност, а_n е коефициентът на членовете, по променливата х минус някаква константа с. Сигурно се досещаш, че това означава, че ще се сменя знакът, и това е на степен n. Ако трябва да развием това, коефициентът на първия член a_0 по (х – с) на степен 0, плюс a_1 по (х – с) на първа степен. Това се опростява също като a_0. Това се опростява като a_1 по (х – с) и после плюс а_2 по (х – с)^2. И мога да продължавам така до безкрайност. Като видиш това, може да се зачудиш: дали това не е геометричен ред, това не изглежда ли като частен случай на степенен ред, ако частното беше х вместо r в този случай, или ако частното беше променлива? И това е така. Точно такъв ще бъде случаят. Значи геометричен ред. Да помислим как да дефинираме функцията като геометричен ред. Разбира се, не е необходимо да използваме х през цялото време като независима променлива, но обикновено така е прието. Предполагам, че можем да използваме r като независима променлива, ако решим. Но да си представим функцията g(х). Може да бъде и g(r), ако искаме, но нека да е g(х) равна на сумата от ах^n за n от 0 до безкрайност. Това е типичен геометричен ред. Каква е разликата между това и това? Разликата е, че тук за всички членове имаме един и същ коефициент а, докато тук имаме а_n. Всеки път умножаваме по нещо различно. Тук умножаваме по едно и също нещо. В този случай този конкретен геометричен ред, който току-що записах, вместо (х – с)^n имаме просто x^n. Може да кажеш, че това е частен случай, когато с = 0. Можем да го развием. Това е х на нулева степен, което ще бъде просто а, плюс а(х)^1 плюс а(х)^2. И продължаваме така до безкрайност. Интересното тук е, че знаем, че това при определени условия всъщност ще ни даде крайна стойност. Това е сходящо. Това е логичен отговор. При какви условия се случва това? Това е сходящо, ако всеки от тези членове става все по-малък и по-малък. Това става, когато абсолютната стойност на частното е по-малка от 1. Ще го запиша. Този ред е сходящ, ако абсолютната стойност на частното е по-малка от 1. Друг начин да го разглеждаме е, друг начин да го формулираме е, че х принадлежи на интервала между... то е по-малко от 1 и по-голямо от –1. В този член тук сега х е променливата. х може да варира между тези стойности. Дефинираме функцията спрямо х. Наричаме това интервал на сходимост. Знаем, че ако х принадлежи на този интервал, това ще е крайна сума. И знаем колко е тази крайна сума. Тя ще бъде равна на... ако е сходяща. Ако е сходяща, тя ще бъде равна на първия член, който е просто а... това тук се опростява до а... върху 1 минус частното. Колко е частното? Частното в този случай е х. Когато отиваме от единия член до следващия, умножаваме по х. Тук просто умножаваме по х. Това е много елегантно, защото ние можем да използваме този факт и да представим и други традиционно дефинирани функции в този вид, и после да ги развием с използване на геометрична прогресия. Целият смисъл в използването на степенни редове или в този частен случай геометричен ред, за представяне на функции, има много и разнообразни приложения в техниката и финансите. Използвайки краен брой членове от тези редове, можем да апроксимираме функциите по такъв начин, който е по-разбираем за човешкия мозък или може би е по-лесен за работа. Интересното тук е, че вместо просто да намерим сумата... вместо да тръгнем от развитата версия към тази крайна стойност, сега ще можем да вземем нещо в този вид и да го развием в геометричен ред. Но трябва да внимаваме, да сме сигурни, че работим само в интервала на сходимост. Това е вярно само в този интервал на сходимост. Едно друго понятие, което може да срещнеш в математическата си кариера, е понятието радиус на сходимост. Това е колко далече... до коя стойност, но без тази стойност включително. Докато х е отдалечено с по-малко от някаква стойност от това с, тогава това е сходящо. В този случай стойността на с е нула. Тук може да си зададем въпрос – до каква стойност х трябва да е отдалечено от нулата, за да бъде това нещо сходящо? Виждаме го ето тук. Докато х е отдалечено с 1 от 0, то не може да нарастне чак до 1, но докато остава по-малко от 1 и по-голямо от –1. То може да бъде всяка стойност, отдалечена с по-малко от 1 от 0, и в положителна посока, и в отрицателна посока. Тогава това тук е сходящо. Можем да кажем, че радиусът на сходимост е равен на 1. Друг начин да разглеждаме това, е, че интервалът на сходимост... е от –1 до 1, без да включва двете граници, значи дължината на интервала е 2. Радиусът на сходимост е половината от тази стойност. Докато х е на разстояние до 1 от нула, това твърдение е същото като това тук, тогава редът е сходящ.