If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Диференциране на степенен ред

В интервала на сходимост производната на един степенен ред е сумата от производните на отделните членове: [Σf(x)]'=Σf'(x). Виж как се използва това за определяне на производната на един степенен ред.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадено ни е, че f(х) е равно на сумата от членовете на безкраен ред и трябва да намерим трета производна от f, изчислена за х = 0. Както винаги, спри видеото на пауза и опитай самостоятелно, преди да го направим заедно. Има два начина да подходим. Единият е просто да намерим производната на този израз, докато е записан под знака за сума. Другият начин е да развием f(х) и да намерим производната три пъти, и да преценим дали получаваме смислен отговор. Първо ще го направя по втория начин. Ще развия този израз. f(х) е равно, да видим, когато n е равно на 0, това е –1 на степен нула, което е просто 1, по х на степен 0 + 3, което е равно на х^3 върху 2 пъти по нула, значи 0 + 1!, значи просто върху 1. Следващият член, когато n = 1, сега това е –1 на първа степен, значи отпред имаме знак минус. Минус, и ще бъде 2 по 1 + 3, значи това е х на пета степен, върху две по едно плюс едно, това ще стане 2 + 1 = 3! Значи става х^5/6. Когато х е равно на 2, тук ще имаме положителен знак, това става х^7 върху 5! Така ли е? Да. 5!... Всъщност ще го напиша просто като 5! 5! е равно на 120. Това е равно на 5 по 4 по 6, значи е 120. Това редуване на знаците може да продължи, продължава до безкрайност. Сега да намерим производните. f'(х) ще бъде равно на... правилото за производна от степен – става 3х^2 –5/6х^4 + 7 върху 5! по х^6, просто прилагам правилото за производна от степен, минус, плюс, и продължаваме така до безкрай. Втората производна, f''(х) ще бъде равна на – прилагаме отново правилото за производна от степен. Ще бъде 6х^1 минус 4 по 5/6, ще го запиша като 20/6 по х^3, плюс 6 по 7, това е 42, върху 5! х^5, и можем да продължим нататък. минус, плюс, редуваме знаците между минус нещо, плюс нещо, до безкрайност. Стигаме до третата производна. Третата производна е равна на... да видим, производната на 6х е 6, после имаме 20 по 3 е 60/6, което, разбира се, е 10х^2, плюс 5 по 42, това е колко, 210 върху 5! по х^4, минус, плюс, отново и отново, и после просто ще сметнем това за нула. f""(0), добре – когато х е равно на 0, всички тези членове с хиксове ще бъдат нули, и тук остава само 6. Значи f''', третата производна, изчислена за нула, е просто равно на 6. Другият начин, по който можем да решим това, е като оставим това под знака сигма. Можем да кажем, че това f'(х) е равно на безкрайната сума, и реално, ще го подчертая. Това е, когато развихме f'(х), но можехме да кажем, че f'(х) е равно на сумата за n от нула до безкрайност, и първо намираме производната, ще получим, намираме производната по отношение на х, за тази цел приемаме, че всичко друго е... n ни казва каква е промяната от един член до друг, така че ако намерим производната спрямо х, използваме правилото за производна от степен, изнасяме 2n + 3 отпред, получаваме –1^n по 2n + 3, по х на степен, намалена с 1, 2n + 2 върху (2n + 1)! За да намеря втората производна, това е същото като това. Ако намерим втората производна, f''(х) сега намираме сумата за n от 0 до безкрайност от –1^n... Ще се преместя тук, за да имам повече място. Изнасяме степенния показател отпред, така че става (2n + 3) по (2n + 2), цялото това е върху (2n + 1)!, и това е по х^(2n + 1). Всичко, което правя, макар да изглежда сложно, е просто да изнеса степенния показател отпред, изнасям го отпред, после намалявам степенния показател. Значи (2n + 2 – 1) е равно на (2n + 1). За да намерим третата производна, тя е сумата за n от 1 до безкрайност, от –1^n. Взимаме това, изнасяме го, умножаваме, става (2n + 3) по (2n + 2) по (2n + 1), всичко това е върху (2n + 1)! и след това по х^2n. Сега да сметнем това, когато х е равно на 0. f"(0) е равно на сумата за n от нула до безкрайност от –1^n. Това е интересно. Ще имаме всичко това тук, (2n + 3) по (2n + 2) по (2n +1), всичко това върху (2n + 1)! по 0 на степен 2n. Може би се изкушаваш да кажеш, че ако имаме нула на всички тези степени, може би всичко е нула, но си спомни, че ние започваме с n = 0, така че за всички n, които не са нула, това 0 на тази степен ще е нула, и този член ще изчезне, както видяхме, когато развивахме това. Единственият член, който има значение, е тук, когато n е равно на 0. Така че това просто ще бъде равно на... понеже n е равно на 1, 2, 3, 4, 5, и така до безкрайност, това нещо ще е определящо. по него умножаваме, а то ще бъде 0. И всичко става нула. Така че всичко се свежда до първия член, когато n е равно на 0, и когато n е равно на 0, ще бъде –1 на степен 0. Това ще бъде, това е просто 1. Ще го напиша заедно. По, това е 3 по 2 по 1, върху 1!, и после по нула на степен нула, което е равно на 1. Значи това е равно на 1, и това е равно на 6. И по двата начина, мисля че първият начин беше малко по-лесен, малко по-логичен, по-близко до това, което вече ти е познато, но е важно да разбереш, че направихме едно и също нещо и двата пъти, просто тук запазихме знака за сума, ето тук отдясно. Този начин е удобен, защото ще го виждаш често в математиката, когато искаш нещата да станат по един по-общ начин, и затова може да е полезно да се намират производните, докато се запазва знака за сума.