If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интегриране на степенен ред

В интервала на сходимост интегралът на един степенен ред е сумата от интегралите на отделните членове: ∫Σf(x)dx=Σ∫f(x)dx. Виж как се използва това за решаване на интеграла на един степенен ред.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадено е, че f(х) е равна на безкраен ред за n от 1 до безкрайност, от (n + 1)/4^(n + 1) по х^n. Искаме да намерим определен интеграл от 0 до 1 за тази функция f(х). Ако усещаш прилив на вдъхновение, те насърчавам да спреш видеото на пауза и да опиташ самостоятелно, както и във всеки друг момент можеш да натиснеш бутона за пауза и да опиташ самостоятелно. Хайде да преработим малко това. Това е равно на интеграл от 0 до 1... f(х) е този ред, така че мога да запиша сумата за n = 1 до безкрайност от (n + 1)/4^(n + 1) по х^n. Сега ще направя нещо, което може би е ново за теб, но е важно, когато намираме определен интеграл от сума от някакви членове. Това е същото като да намерим сумата от отделни определени интеграли. Искам да поясня това. Ако имам този определен интеграл, от нула до 1, и да кажем, че той съдържа някакви членове. Мога дори да ги нарека функции. Да кажем, че това е g(x) + h(x) и така нататък, dx. Това е равно на сумата от интегралите от нула до 1 от g(x)dx, плюс интеграл от нула до 1 h(x)dx, плюс... и така до безкрай или колкото члена има тук. Това следва от свойствата на интегрирането. Тук можем да направим същото нещо, макар че ще го направя със знака сигма. Това е равно на сумата за n от 1 до безкрайност от определен интеграл от всеки от тези членове. Ще го запиша ето така. От интеграл за 0 до 1 от (n + 1)/4^(n + 1) по х^n, dx. Повтарям, сега намираме сумата от всички тези членове. Да сметнем това тук. Това ще бъде равно... ще продължа тука... това е равно на сумата за n от 1 до безкрайност и после това, което подчертах в оранжево, това ще бъде, да видим, намираме примитивната функция. Получаваме х^(n + 1). и после делим на (n + 1). Имаме това първоначално (n + 1) върху 4^(n + 1), което е константа, когато го разглеждаме по отношение на х, за всеки от тези членове, и после искаме да увеличим с 1 степенния показател, и после да разделим на повишения степенен показател. Това е просто прилагане наобратно на правилото за намиране на производна. Значи става х^(n + 1) върху (n + 1). Току-що намерих примитивната функция и това е от нула до 1 за всеки от тези членове. Преди да го направим, нека да опростим. Имаме (n + 1), имаме (n + 1) и сега можем да преработим това. Това ще бъде равно на... това е сумата за n от 1 до безкрайност, и това ще бъде това, което имаме тук, когато х е равно на 1, то е 1, значи имаме 1 на степен (n + 1), върху 4 на степен (n + 1). Всъщност защо да не го запиша ето така. 1 на степен (n + 1) върху 4 на степен (n + 1), минус нула на степен (n + 1) върху четири на степен (n + 1). Даже не трябва да пишем това. Мога да запиша нула на степен (n + 1) върху 4 на степен (n + 1), но това очевидно е нула. И сега това започва да се опростява, получаваме, че е равно на сумата за n от 1 до безкрайност. Почти заслужаваме овации, от 1/4 на степен (n + 1). Може би вече можеш да разпознаеш това. Това е безкраен геометричен ред. Кой е първият член? Първият член е... за n = 1, първият член тук е 1/4 на квадрат. Вярно ли е това? Да. Когато n = 1, това ще бъде 1/4 на квадрат, което е равно на 1/16, това е първият ни член. Частното е равно на... тук просто продължаваме да умножаваме по 1/4, значи частното е 1/4. За безкрайния геометричен ред, абсолютната стойност на частното е по-малка от 1, знаем, че това ще е сходящ ред, и ще е сходящ към стойността... първият член, 1/16, делен на 1 минус частното, (1 – 1/4), което е 3/4, значи това е равно на 1/16 по 4/3. Това е равно на 1/12. И сме готови. В началото изглеждаше много сложно, но просто трябва да осъзнаем, че интеграл от сума, даже от безкрайна сума, е равен на сумата от тези безкраен брой интеграли. Намираме примитивните функции за тези интеграли, което направихме, и което е яко, една от силите на математиката, и после осъзнахме, че имаме просто безкраен геометричен ред, за който знаем как да намерим сумата. И сме готови.