If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изобразяване на приближения на реда на Тейлър

Смятане с приближение на eˣ с полином на Тейлър около x=3. Във видеото ще намерим първите няколко члена на подобен полином и ще го представим графично, за да видим колко близо е до eˣ. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадена ни е функцията f(х) = е^х. За да добием представа за нея, ще скицирам грубо графиката на f(х) = е^х. Ще изглежда горе-долу така. Това е е^х Искам да намерим приближението на f(х) = е^х с помощта на ред на Тейлър. Искам да направим това обаче не за х = 0, искам да го направим за х = 3, просто една произволна стойност. Значи ще го направим за х = 3. Това е х = 3, ето тук. Това е f(3), което е равно на е^3. Това тук е е на трета степен. Когато развиваме реда на Тейлър, ако имаме полином от нулева степен, който апроксимира функцията, най-доброто, което можем да направим, е да вземем константна функция, която преминава точно през е^3. Ако правим апроксимация от първа степен, значи имаме член от първа степен, тогава това ще бъде допирателна. И като добавяме още членове от по-висока степен, можем евентуално да постигнем крива, която е все по-близка до кривата на функцията. В бъдеще ще говорим повече как изследваме за сходимост, колко добре сме направили приближението и всичко от сорта. След всичко казано дотук, да приложим формулата, която, надявам се, ти е вече позната от предходното видео. Редът на Тейлър за функцията f(х) = е^х представлява полином. Колко е f(с)? Ако х е равно на 3, тогава в този случай стойността на нашето с е 3. Ако с = 3, f(3) = е^3. Значи става е^3 плюс... колко е производната f'(с)? f'(х) е равно на е^х. Намираме производната на е^х, която е е^х. Това е едно от най-хубавите неща относно е^х. Значи това е също и f'(х). Това е равно всъщност и на n-тата производна на f(х). Мога да продължа да намирам производните на това, и ще получаваме винаги е^х. Значи f'(х) е е^х. Изчисляваме това за х = 3, и получаваме е^3 отново, по (х – 3), с е 3, плюс втората производна. Функцията отново е e^х. Изчисляваме за 3, и получаваме е^3 върху 2!, по (х – 3) на втора степен. И можем да продължим. Третата производна е отново e^x. Изчисляваме това за 3. В този случай с е равно на 3. Получаваме е^3 върху 3! по (х – 3)^3. Можем да продължим по същия начин, но смятам, че разбираш принципа. Но това, което е още по-интересно от простото развиване на полинома, е да видим, че като добавяме още и още членове, той започва да се приближава все по-добре до е^х. Нашето приближение става все по-добро все по-далеч от точката х = 3. За да видим това, аз използвах инструмента WolframAlpha, който е на сайта wolframalpha.com. Мисля, че въведох ред на Тейлър за функцията е^х за х = 3. Софтуерът разбра какво ми трябва и ми даде всичко това ето тук. И всъщност изчисли реда на Тейлър. Можеш да видиш, че е идентичен с това, което получихме тук, е^3 плюс е^3(х –3). Имаме е^3 + е^3(х – 3) + 1/2. Те всъщност са изчислили факториела. Вместо 3! са написали 6. И тук са дали много членове. Но това, което е още по-интересно, е че те са начертали всеки от тези полиноми с все повече и повече членове. В оранжево имаме е^х. Това е f(х) = е^х. После ни казват: степен на апроксимация, показана с n на брой точки. Значи степента на апроксимация, това тук е случаят, в който имаме полином от първа степен, това е буквално – полином от първа степен са тези два члена ето тук. Понеже това е нулева степен, това е първа степен. Имаме х^1 ето тук. Ако трябва да начертаем това – ако това е нашият полином, тук е кодирано с една точка. Това е тази крива, с една точка, ето тук, поставили я са точно ето тук. Виждаме, че това е просто една допирателна права за х = 3. Това тук е х = 3, това е допирателна права. Ако добавим още един член, ще получим полином от втора степен, защото добавяме х^2. Ако разкрием скобите тук, ще получим член от втора степен, и после ще имаме друг член, съдържащ х, но степента на полинома сега е втора степен. Да видим сега крива с две точки. Трябва да е ето тази. Да видим, две точки. Тук има една, две точки. Имаме две точки, идва насам. Графиката е парабола. Това е полином от втора степен, който после идва ето така. Но обърни внимание, че това е по-точно приближение, особено около х = 3, по-близко е до графиката на функцията. Тази крива следва графиката на функцията малко по-дълго. Ако добавим още един член – ще използвам нов цвят, който не съм използвал досега. Добавяме нов член и става полином от трета степен. Ако комбинираме тези, ако това е нашият полином, който трябва да начертаем, да потърсим тук кривата с три точки. Една, две, три. Това е тази крива. На полином от трета степен съответства тази крива ето тук. Забележи, че тази крива започва да се приближава към х още по-бързо от тази на полинома от втора степен. И я следва малко по-дълго. И се получава ето това. Добавяме още един член от четвърта степен. Сега имаме всичко това плюс всичко това тук. Ако това е нашият полином, сега съответстващата му крива е ето тази. Забележи, че всеки път, когато добавяме член, приближението става все по-точно и по-точно спрямо кривата e^х и в области, по-отдалечени от х = 3. И ако добавим още един член, получаваме този полином. Надявам се, че това е достатъчно, за да се убедиш, че се приближаваме все повече и повече, колкото повече членове добавяме. Така че можеш да си представиш дяволски доброто приближение, което ще получим, когато прибавим безкраен брой членове.