Основно съдържание

Събиране и изваждане

Учи
Използване на мястото на цифрите в числото за събиране на трицифрени числа: част 1Използване на мястото на цифрите в числото за събиране на трицифрени числа: част 2Събиране на многоцифрени числа с преминаване
Учи
Решен пример: Изваждане на трицифрени числа със заеманеРешен пример: Изваждане на трицифрени числа със заемане от 0Изваждане на многоцифрени числа с преминаване и заемане: 7329-6278Изваждане на многоцифрени числа с преминаване и заемане: 6798-3359Изваждане на многоцифрени числа с двойно преминаване и заемане

За този урок

В четвърти клас е време наистина да усъвършенстваш уменията си за събиране и изваждане, така че да можеш да събираш и изваждаш почти всяко многоцифрено цяло число!