Основно съдържание

Събиране и изваждане до 1000

За този урок

Научи се да събираш и изваждаш до 1000 с двуцифрени и трицифрени числа.