If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Първообраз на множество

Определение за първообраз на множество. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да разгледаме една трансформация, която изобразява елементите на множество Х в множество Y. Знаем, че Х се нарича множество на първообразите (първоначално множество) на Т. Значи това е множеството Х, което изобразяваме в Y, Y е нашето множество на образите. Знаем, че Т е трансформация, такава, че ако вземем произволен член на множеството Х и го трансформираме, можем да го свържем с член на множеството Y. Ще го изобразим в някой член на множеството Y. Ето това прави трансформацията или функцията. Сега, ако имаме някакво подмножество на Т, нека това да бъде А, (Сал допуска грешка, А е подмножество на Х) което е подмножество на Т. (да се разбира "подмножество на Х) Ще начертая А по следния начин. Този начин на записване тук означава подмножество, някакво подмножество на Т. Ние дефинирахме идеята за образ на А под Т (образ под трансформация) ето така, което е образът на А, нашето подмножество А под Т. Дефинирахме това да е равно на множеството – ще го запиша тук – множеството от всички... където, ако взема всеки член на нашето подмножество, това е множеството от всички техни трансформации. И, разбира се, тези ще бъдат някакво подмножество на Y ето тук. Значи взимаме всички членове на А. Този е един от тях. Намираме трансформацията му. Това е тази точка. Взимаме друг член на А. Това тук цялото е множеството А. Взимаме друг член на множеството А. Намираме трансформацията му. Може би е тази точка. И продължаваме по същия начин. Намираме трансформацията му. Може би е тази точка тук. После множеството от всички тези трансформации, може би е този балон тук, наричаме това образ на А под Т. Ами ако искаме да разгледаме обратната задача? Ако искаме да започнем с множеството Y, което е множеството на образите? Значи това е Y, и ние имаме някакво подмножество на Y. Да наречем S това подмножество на множеството Y. Значи S е подмножество на множеството на образите Y. Любопитен съм кое подмножество на Х се изобразява в S. Интересува ме кое е това множество. Търся кое е множеството от всички вектори, които принадлежат на моето първоначално множество, които са изобразени, или трансформацията на тези вектори води до получаването на подмножеството S. Значи казвам: Виж, ако взема първоначалното множество, трябва да има някакво подмножество от вектори ето тук, такова, че ако взема произволен член от множеството, той ще се изобрази в тези тук, и това точно дефинирам тук. Това е равно на това. Буквално казвам, кои са всички членове на Х, които са изобразени в S? Сега искам да направя едно много фино уточнение, за да поясня нещо. Не казвам, че всяка точка в S задължително представлява образ. Възможно е да има някакъв елемент на S тук, в който не се изобразява никой елемент на Х при трансформацията Т. Това е нормално. Просто казвам, че всички елементи на това множество се изобразяват в някакви елементи на S ето тук. И това множество ето тук наричаме – означаваме го като Т на степен –1 от S, като това означава първообраз на S под Т. Значи това тук е S. Това е първообразът на S под Т. Това е логично. Образът – отиваме от подмножество на множеството на първообразите в подмножество на множеството от образите. Първообразът – тръгваме от подмножество от множеството на образите и търсим кое подмножество от първоначалното множество се изобразява в това подмножество на множеството от образите? Сега ще ти задам един интересен въпрос, това са един вид бонус-точки. Кой е образът на нашия първообраз на S? Ако вземем този елемент, това всъщност е образът на този елемент ето тук, нали? Тази част ето тук е първообразът на S ето тук. Сега, ако вземем образите на тези – ако вземем всеки член на това, в кои вектори ще се изобразят те? Всички те ще бъдат в S, така че те ще се изобразят в S, но не е задължително да се изобразят във всички елементи на S. Значи това ще бъде някакво подмножество на S. Това тук ще бъде някакво подмножество на оригиналното множество S. То не е задължително да съвпада с S, то е негово подмножество. И това е причината, това е обяснението откъде идва това означение. Можем да построим подмножество на S, като вземем образа на първообраза на S. Можем да разглеждаме образа и първообраза един вид като взаимно неутрализиращи се и това е вероятно обяснение за този начин за записване, причина за въвеждането му. Всичко това е много абстрактно. В следващото видео ще изчисляваме или ще определяме първообраза на някакво подмножество на множеството на образите.