If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Транспониране на произведението на матрици

Транспониране на произведението на две матрици. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук имам няколко матрици. Имам матрицата А, която е с размери m x n. Можеш да видиш, че има n стълба и m реда. Всъщност тук ще напиша един елемент. Това може да ни е полезно. Това е j-ият стълб. Този елемент ще изглежда ето така – amj. Това е този елемент ето тук. После имаме матрицата В, която е дефинирана подобно, но вместо да е m x n, матрицата В е n x m. Това са елементите ѝ. И сега просто... мисля, че това може да е полезно. Това е нашият n-и ред. А това е j-ият стълб. После съм дал техните транспонирани версии. Ако разгледаме транспонираната матрица В, В беше n x m. Транспонираната матрица на В е с размери m x n. Всеки от редовете тук става стълб. Същото съм направил с А. Нейната транспонирана матрица е тук. Тя беше m x n. Транспонираната матрица на А е с размери n x m. Всеки от тези редове сега става стълб. Добре. Сега ще дефинирам две нови матрици. Ще дефинирам матрицата С. Ще го направя ето тук. Мисля, че мястото ще е много ценно в това видео. Ще дефинирам матрицата С да е равна на произведението на матриците А и В. Какви ще бъдат размерите на С? Когато умножим матрица m x n по матрица n x m, броят на редовете трябва да е равен на броя стълбове, за да бъде дефинирано произведението. Ще се получи матрица с размери m x m. Сега ще дефинирам друга матрица. Ще я нарека D и тя ще е равна на транспонираната матрица В по транспонираната матрица А. Размерите ѝ ще са същите, защото това са матрици m x n по n x m. Значи размерите са същите. Което е изискването това произведение да е дефинирано. Значи размерите на матрицата D ще са m x m. Да разгледаме как ще изглеждат различните елементи на С. Тук ще напиша матрицата С. Тя ще има елементи – с11, с22, с12, и така нататък до с1m. Досещаш се, че понеже е матрица m x m, тук ще имаме cmm. Знаеш как стават нещата. Но ми е интересно как да разберем колко е общият елемент cij. Как да намерим един конкретен елемент? Знаем, че С е произведение на матриците А и В. Значи един конкретен елемент на С – виждали сме това и преди – значи сij ще бъде – можем да го разглеждаме като скаларно произведение на i-ия ред на А по j-тия стълб на В, ето така. И на какво ще е равно това? Това ще е равно на аi1 по b1j плюс аi2 по b2j. И просто продължаваме така, докато получим последния елемент тук, ain по последния елемент тук bnj. Добре. А матрицата D? Какви ще бъдат нейните елементи? Значи D, по същия начин, ще бъде – тя ще има d11, d12, и така нататък до d1m. И тук ще имаме dmm. Можеш да добавиш и други елементи тук. Но се интересувам само от тази сума в общия случай. Да кажем, че искам да намеря d с индекс ji. Това искам да намеря. Значи искам да намеря общ начин да определя конкретен елемент на D. j-ият ред и i-ият стълб, които са малко по-различни, от начина, който обикновено използваме тези индекси. Но и това върши работа. Първата буква на индекса е редът в матрицата D. Втората буква на индекса е стълбът на D. Как да намерим този елемент? Търсим d с индекс ji. Той е равен на – матрицата D е произведение на тези две матрици. За да получим j-тия ред и i-тия стълб тук, намираме скаларното произведение на j-тия ред, който е този тук, по i-тия стълб на А, който е ето този тук. Значи намираме скаларното им произведение. И може би вече забелязваш нещо интересно. Това тук е еквивалентно на това тук. Това тук е еквивалентно на това тук, защото умножаваме транспонираните версии. Но всъщност ще го напиша. На какво ще е равно това скаларно произведение? Това ще е bij. Ще го запиша по следния начин. Това ще бъде b1j по аi1. Можем да го запишем и като ai1 по b1j. След това имаме плюс b2j по аi2, което е същото като ai2 по b2j. И продължаваме по същия начин, докато получим bnj по ain. Можем да го запишем и като ain по bnj. Сега обърни внимание, че тези двете са еквивалентни. Това са напълно еквивалентни изрази. d с индекс ji е еквивалентно на c с индекс ij. Ще запиша това. Мога да запиша също, че с с индекс ij е еквивалентно на d с индекс ji. Друг начин да го изразим е, че всички елементи в ред i, стълб j в матрицата С сега са в ред j, стълб i на матрицата D. И това се отнася за всички елементи. Изразявам го максимално общо. Какво означава това? Това е определението за транспонирана матрица. Значи получихме, че транспонираната матрица на С е равна на матрицата D. Или можем да кажем, че матрицата С е равна на транспонираната матрица на D. Това е много интересно, защото – как дефинирахме тези две матрици? Казахме, че матрицата С е равна на произведението на матриците А и В, а матрицата D е равна на произведението на транспонираната матрица на В по транспонираната матрица на А. Дадох тези определения ето тук. Това са определенията. И сега просто намерихме, че D е равна на транспонираната матрица на С. Можем да напишем, че транспонираната матрица на С, която е равна на транспонираната матрица на (А по В), е равна на D. Значи е равна на D, която е равна на транспонираната матрица на В по транспонираната матрица на А. Това е много хубав резултат. Ако умножа две матрици, а после транспонирам полученото, това е еквивалентно на това да сменим реда, или да ги транспонираме, или да извършим умножението в обратен ред – транспонираната матрица на В по транспонираната матрица на А – което е много хубав резултат. И можем да разширим това до произволен брой матрици, които умножаваме. Няма да го доказвам тук, но всъщност е много лесно да го получим от тук. Ако вземем матриците, да кажем А... ще използвам различни букви – Х, Y, Z, ако ги умножим и транспонираме получения резултат, това ще е равно на ZТ по YТ по XТ. Не доказах общия случай, но можеш да го направиш с четири или пет, или n матрици, умножени една по друга, и това твърдение е вярно. На практика можеш да го докажеш, като използваш доказателството от това видео, че когато умножаваме две матрици, а после транспонираме полученото произведение, то е равно на произведението на матриците, транспонирани преди извършване на умножението.