If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

2013 AMC 10 A #22 / AMC 12 A #18

Видео от Art of Problem Solving.  Задача от MAA American Mathematics Competitions. Създадено от Art of Problem Solving.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Ще се занимаваме с 3D геометрия и ще трябва да четем внимателно, и да си представим какво се случва, защото трудно чертаем триизмерно. Имаме шест сфери с радиус 1. Центровете им са във върховете на правилен шестоъгълник със страна 2. Ще построим правилен шестоъгълник и ще поставим сфери във всеки връх. Тъй като радиусът на всяка сфера е 1, страната на шестоъгълника е 2, то всяка сфера ще допира двете свои съседни. Имаме шестоъгълник, шест сфери, всяка от които се допира до двете съседни на себе си. След това ще построим голяма сфера с център центъра на шестоъгълника, така че тя да се допира до останалите шест. Сега, всяка от по-малките сфери ще се допира до вътрешността на голямата. И ще построим осма сфера, която външно допира малките шест. Имаме шестте малки сфери около шестоъгълника и ще вземем тази нова сфера и ще я постаим върху тези шест. И тя ще докосва, точно с върха си, по-голямата сфера. Вече сме си създали някаква картинка какво точно се случва. Сега търсим какъв е радиусът на последната сфера. Аз лично обичам,за триизмерни задачи, да разглеждам двуизмерни сечения, превръщайки 3D, в 2D. Когато имам задача с такава бъркотия от сфери, обичам да вземам сечението през центровете им и през допирните точки, разбира се когато има такива. Тук, интуитивно е да започнем от шестоъгълника. Вземаме сечението през шестоъгълника, защото то минава през центровете на седемте сфери и през техните всевъзможни допирни точки. Започваме, като построим правилен шестоъгълник. Ще трябва да следите мисълта ми. На тест, разбира се, ще имате линия, ъгломер и пергел и ще можете да построите точен череж. Най-вероятно ще можете да построите по-добър чертеж, от този който аз съм направил. Когато разглеждаме сечението на сферите ни получаваме окръжности. Също така включваме допирните точки в това сечение. Разбира се, ще получим и голямата сфера. Сечението й ще е окръжност, която допира всяка от по-малките окръжности. И това е чертежът ни. Това е сечение през шестоъгълника. Сега може да означим някои дължини. Знаем дължините на радусите на малките окръжности - 1, а едно хубаво свойство на правилните шестоъгълници е , че можем да ги разделим на равностранни триъгълници. Това ще е равностранен триъгълник. Това е центърът на шестоъгъника и на голямата окръжност, а мога и да продължа това до допирната точка на малката сфера и на голямата. Знаем, че това е 1, защото е радиус на малката сфера. Това е 1. Това е равностранен триъгълник следователно тази страна е колкото тази. Това означава, че това е 1 и така намерихме, че радиусът на голямата сфера е 3. Получили сме радиуса на голямата сфера. Имаме радиусите на малките сфери. Остава да намерим радиуса на осмата сфера. И , разбира се, тази сфера не е на чертежа. Тя се намира тук. Ще ни трябва друго сечение, за да намерим радиуса. Ще разглеждаме такова, което минава през центъра на тази сфера и през допирни точки Искаме да минем през центровете на някои малки сфери и разбира се през центъра на целия чертеж,голямата сфера. Следователно ще вземем това сечение, а то ще изглежда така. Все още имаме малките сфери и имаме голямата сфера с радиус 3. Няма да разглеждам какво се случва тук, защото тогава няма да се изложа колко грозно чертая, и имам още една окръжност. Това е осмата ми сфера, нещото подобно на яйце. Това е окръжност. Трябва да използвате въображението си. Това е окръжността, чийто радиус търсим. Точно тук, това търсим. Разбира се, ще продължим това надолу, до центъра на голямата сфера. И знаем, че тази дължина е r. Знаем, че тази дължина е 3-r. Е, можем и да построим правоъгълен триъгълник. Сега ще трябва да включим въображението си и ще видим, че това сечение минава през допирна точка и тези два центъра. Когато свържем тези центрове, минаваме през допирната точка. Затова, когато имаме допиращи се окръжности, е добре да свържем центровете. Знаем, че това е 1, защото е радиус на малка окръжност Това е r, ами това тук? Това е 1. Преди открихме, че това също е 1. Сега имаме правоъгълен триъгълник и използваме стар метод за решаване на задачи - когато имаме правоъгълен триъгълник използваме Питагорова теорема. И ще използваме това в нашата задача. Имаме (3–r)²+2²=(1+r)² Направете сметката. r²–6r+9+4 = r²+2r+1 Прехвърляме 1, където имаме 13, а 13 – 1 = 12. Добавяме 6r от двете страни. И получаваме 12 = 8r => r=3/2. Връщаме се на задачата. И получаваме 3/2, което е търсеният отговор.