If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Анализ на функции на много променливи

Курс: Анализ на функции на много променливи > Раздел 4

Урок 3: Криволинейни интеграли във векторни полета

Криволинеен интеграл в потенциално (консервативно) векторно поле

Задача

Дадено е скаларното поле \varphi, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, equals, x, minus, y, minus, x, squared, plus, y, squared. Кривата C е обиколката на четвърт кръг по посока обратно на часовниковата стрелка.
Изчисли криволинейния интеграл от градиента на функцията \varphi по контура C.
integral, start subscript, C, end subscript, del, \varphi, dot, d, s, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?