If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Анализ на функции на много променливи > Раздел 4

Урок 3: Криволинейни интеграли във векторни полета

Криволинеен интеграл в потенциално (консервативно) векторно поле

Задача

Дадено е скаларното поле φ(x;y)=xyx2+y2. Кривата C е обиколката на четвърт кръг по посока обратно на часовниковата стрелка.
Изчисли криволинейния интеграл от градиента на функцията φ по контура C.
Cφds=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi