Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Курс: Анализ на функции на много променливи > Раздел 4

Урок 3: Криволинейни интеграли във векторни полета

Прилики и разлики между потенциални векторни полета

Задача

f(x;y)=P(x;y)ı^+Q(x;y)ȷ^.
Дадени са P(x;y)=cos(x)y и Q(x;y)=cos(y)x.
Py=

Qx=
Определи дали f е консервативно (потенциално) векторно поле.
Избери един отговор: