If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Анализ на функции на много променливи > Раздел 4

Урок 3: Криволинейни интеграли във векторни полета

Втори пример на линеен интеграл в потенциално векторно поле

Като използваме независимостта на потенциалното векторно поле, намираме стойността на криволинеен интеграл. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да решим още един пример с криволинеен интеграл. Той е много подобен на предходния, но има една малка разлика. Но тази малка разлика е много важна. Даден е криволинеен интеграл по някаква крива 'с' – ще дефинирам кривата след малко – интеграл от х на квадрат плюс у на квадрат, dx, плюс 2 по х по у, dy – това вероятно ти изглежда познато. Това е много подобно на примера от предходното видео, само че тогава това беше интеграл по затворен контур. А сега не е интеграл по затворен контур. Кривата сега е 'с' с параметризация х равно на косинус от t и у равно на синус от t. До тук – изглежда като... Да запиша синус от t – дотук изглежда много сходно с интеграла по затворен контур от примера в предходното видео, но сега t не е в интервала от 0 до 2 по пи, а сега интервалът е от 0 до пи. t е по-голямо от или равно на 0, по-малко от или равно на пи. Сега, по същество, нашият път, ако искам да го начертая в равнината ху... Това е оста у, това е оста х. Сега нашият път не обикаля цялата единична окръжност. Пътят ни – кривата 'с' започва в t равно на 0. Можем да си представим t като един изправен ъгъл. Започваме от t равно на 0 и се движим до t равно на пи. Сега това е нашият път – пътят ни в този пример. Това не е затворен контур. Не е затворен контур. Сега не можем просто да докажем, че f в този пример – да видим колко е f, да кажем че това е потенциално векторно поле, ако съответства на затворен контур, и интегралът е равен на 0, но това не е затворен контур. Значи не можем да използваме това. Да видим дали можем да използваме някои от другите ни инструменти. Както видяхме в предишното видео – възможно е това да ти е непознато. Ако кажем, че f е равно на това по i, плюс това по j, тогава това може да ти се стори познато. Ако кажем, че f от (х; у) – векторното поле f е равно на х на квадрат плюс у на квадрат по i, плюс 2 по х по у, по j и dr... сега даже няма да разглеждам това. Принципно винаги можеш да представиш dr като dx по i плюс dy по j. Веднага можеш да видиш, че ако намерим скаларното произведение на тези 2 неща, скаларното произведение на f и dr – и двете са векторни величини, векторни диференциали, векторно поле или векторна функция – ако намерим скаларното произведение на f и dr, ще получим това ето тук. Ще получим това, което е вътре в интеграла. Ще получим ето това, нали? Това по това... намираме произведението на членовете, съдържащи i... това по това е равно на това, и след това ги събираме с произведението на компонентите, съдържащи j. 2 по х по у, dy. Записвам го ето така. Значи нашият интеграл може да се преобразува по този начин, интеграл по тази крива от скаларното произведение на f по dr, като това е f. И може би все още искаме искаме да определим дали това е консервативно поле. Има ли потенциал това поле? Дали f е равно на градиента на някаква функция главно F? Бих могъл да запиша градиента и по този начин, защото той представлява вектор. Това също е вектор. Вярно ли е това твърдение? Както видяхме в предишното видео, това е вярно. Ще го направя отново, но този път по-бързичко. Щом това е вярно, тогава не можем да кажем, че това е затворен контур, при който интегралът ще е равен на нула. Но ако това е вярно, тогава ние знаем, че това – че този интеграл не е зависим от кривата. Ще знаем ,че този интеграл ще бъде равен на главно F, ако t е в интервала – в този случай t принадлежи на интервала от 0 до пи – можем да кажем, че това ще бъде равно на главно F от пи минус главно F от нула. Ако искаме да изразим това чрез х и чрез у – понеже f е функция от х и от у, можем да запишем, че... но това тук са стойностите на t – това пи и тази 0. Можем да представим това като равно на F от х от пи, у от пи, минус F от х от нула, у от нула. Ето това имам предвид, когато казвам F от пи, ако искаме да запишем F като функция само от t. Но ние знаем, че това главно F ще бъде функция. Това е скаларна функция, дефинирана в равнината ху. Значи можем да кажем, че F от х от пи, у от пи – сега това са нашите t. Всички тези са еквивалентни. Значи ако този интеграл зависи от кривата, можем да намерим F. Можем просто да изчислим това, като просто изчислим нашето F в тези две точки. В тази точка и в тази точка. (означава точките с жълто на чертежа) Защото няма да зависи от кривата. Ако това поле е консервативно, ако притежава потенциална функция, ако това е градиентът на някакво друго скаларно поле, тогава това е консервативно векторно поле, а неговият криволинеен интеграл не зависи от пътя по кривата. Той зависи само от тази точка и от тази точка. Да видим дали можем да намерим F. Ще направя съвсем същото, което направих в предишното видео. Ако си гледал/а предишното видео, това може да ти се стори малко досадно. Но сега ще го направя малко по-бързо. Знаем, че частната производна на F относно х ще бъде равна на това ето тук. (подчертава го) Значи това е х на квадрат плюс у на квадрат. Това означава, че примитивната функция относно х, F от (х; у) ще е равна на х на трета степен върху 3, плюс х по у на квадрат – нали? у на квадрат е просто константа по отношение на х – плюс f от у. Може би съществува някаква функция от у, защото когато намираме частната производна относно х, и тогава у изчезва. Частната производна на F относно у е равна на това или е това. Казваме, че това е градиентът на F. Значи това трябва да е частната производна относно у. 2 по х по у. Може би трябва да гледаш другото видео. Там го правя доста по-подробно, отколкото сега. Примитивната функция на това относно у – получаваме, че F от (х; у) ще е равна на х по у на квадрат плюс някаква функция от х. Направихме това в предишното видео. Тези две неща трябва да са едно и също, за да може градиентът на функцията главно F да е равен на функцията малко f. Имаме х по у на квадрат – х по у на квадрат. Имаме функция от х – имаме функция само от х. След това тук нямаме функция само от у, така че това трябва да е нула. Решихме го. Нашето главно F от (х; у) трябва да е равно на х на 3 степен върху 3, плюс х по у на квадрат. Знаем, че f определено е потенциална функция. Тя не зависи от пътя. Тя притежава потенциал. Това е градиентът на тази функция ето тук. За да решим интеграла – това беше 0 – за да решим интеграла, трябва само да намерим х от пи, у от пи, х от 0 и у от 0. Изчисляваме тези точки, и после изваждаме 2. Да го направим. х беше косинус от t, а у е синус от t. Ще го преработя тук долу. Значи х е равно на косинус от t. у е равно на синус от t. Значи х от 0 е равно на косинус от 0, което е 1. х от пи е равно на косинус от пи, което е равно на минус 1. у от 0 е синус от 0, което е 0. у от пи е равно на синус от пи, което е 0. Значи F от х от пи, у от пи – това е равно на... ще преработя това. Нашият интеграл се опростява до... интегралът по тази крива от скаларното произведение f по dr – ще е равно на главно F от х от пи. х от пи е минус 1. у от пи е равно на 0. Минус главно F от х от 0, което е 1, у от 0 е нула. На какво е равно това? Спомни си, че това тук е същото нещо като това ето тук. Това е х от пи. Това е у от пи. Това е този член ето тук. Досещаш се, че това цялото F от (–1; 0)... това е същото нещо като F от пи, ако го разглеждаме изразено чрез t. Това може би е малко объркващо, но искам да е съвсем ясно. Това е много лесно да се изчисли. Колко е F от (–1; 0)? х е минус 1, у е 0. Значи това става –1 на трета степен – това е нашето х – върху 3. Значи е минус 1/3. Това е минус 1/3 плюс минус 1 по 0 на квадрат. Това е просто нула. И в двата случая у е 0. Значи този член изчезва. Можем да пренебрегнем това. Тогава имаме минус F от (1; 0). Заместваме тук 1. 1 на трета степен, върху 3. Това е 1/3 плюс 1 по 0 на квадрат. Това е просто 0. Така че това е равно на минус 1/3 минус 1/3, което дава минус 2/3. Готови сме. Пак повтарям, понеже това е консервативно векторно поле, в което интегралът не зависи от кривата, ние не трябва да се занимаваме с косинус от t и синус от t, когато намираме примитивната функция. Достатъчно е да намерим потенциалната функция и да я пресметнем в двете крайни точки, за да получим отговор за интеграла, за криволинейния интеграл – той е равен на минус 2/3.