If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Повърхностни интеграли

Как можем да съберем безкрайно много безкрайно малки стойности, свързани с точки от някаква повърхнина?

Преговор

Не задължително, но полезно за разбирането като аналогия:

Основни идеи

 • По принцип идеята на повърхностния интеграл е същата като тази за двойния интеграл, само че тук вместо "да събираме" точки в плоска двумерна област, събираме точки от повърхнина в пространството, която евентуално може да е с произволна форма. Общият запис на повърхностен интеграл е много подобен на този за двоен интеграл:
Sс S означаваме повърхнинаf(x;y;z)dΣмалки парченца площ в S
 • Изчисляването на повърхностен интеграл е почти идентично с изчисляването на лице на повърхнина с двоен интеграл, с тази разлика, че се придържаме към функцията в интеграла:
Tf(v(t;s))|vt×vs|dtdsМалки парченца площ
Тук v(t;s) е функция, параметризираща повърхнината S от областта T на равнината ts.
(Това е аналогично на случая, когато изчисляването на криволинейни интеграли е същото като изчисляването на интеграли за дължина на дъгата, освен че тук поставяме функция вътре в самия интеграл.)

Какво представляват повърхностните интеграли

Ако разбираш смисъла на двойните интеграли и знаеш как да изчисляваш лице на повърхнина на параметрични повърхнини, по същество вече си подготвен/а за повърхностните интеграли. Нужно е единствено двете идеи да се комбинират. Ще разгледаме повърхностните интеграли чрез един пример, но преди това смятам, че е важно да разгледаме какво точно прави повърхностният интеграл.

Преговор за двойни интеграли

Да си припомним какво прави един двоен интеграл:
Rf(x;y)dA
R е някаква област в равнината xy и f(x;y) е начин да свържем всяка точка в R с някакво число.
Източник на изображението: Jatinsanghvi (собствена разработка) CC BY-SA 3.0, чрез Wikimedia Commons
Източник на изображението: от Greenlivingpedia при CC-BY-SA-3.0
 • Да си представим, че R е някакъв метален лист, а f(x;y) е плътността във всяка точка.
 • Или пък да си представим, че R е някаква географска област, а f(x;y) представлява температурата във всяка точка.
Двойният интеграл е метод за "събиране" на стойностите на функцията f в тази област. Обаче идеята за "събиране" на точки в непрекъсната област е малко неясна, така че аз предпочитам да си представям следния процес:
 • Разделяме областта R на голям брой малки парченца.
 • Умножаваме площта на всяко парче, която означаваме като dA, по стойността на функцията f в някоя от точките от това малко парченце.
 • Събираме получените стойности.
Например,
 • Ако си представим, че R е някакъв метален лист и f(x;y) е функцията на плътността, двойният интеграл ни дава масата на листа. (Защо?)
 • Ако R представлява географска област, а f(x;y) ни дава температурата във всяка точка, ако разделим стойността на двойния интеграл на площта на областта R, ще получим средната температура в тази област. (Защо?)

Двойни интеграли в извити области

Източник на изображението: Kormoran GFDL или CC-BY-SA-3.0, чрез Wikimedia Commons
Източник на изображението: "GLAPS Model: Sea Surface and Ground Temperature", от National Oceanic and Atmospheric Administration.
Но защо да разглеждаме само плоски повърхнини? Идеята за събиране на стойности в двумерна област може да се приложи и към произволни извити повърхнини.
 • Представи си, че разглеждаме повърхнината на някакво заоблено самолетно крило с разнородна плътност и искаме да намерим общата маса на крилото.
 • А ако знаем температурата във всяка точка върху нагънатата повърхност на планетата и искаме да намерим средната температура?
Този път функцията f, която може да представлява плътност, температура и т.н., съответства на тримерни точки върху тримерна повърхнина. Общият запис на интеграл от функция f(x;y;z) върху някаква повърхнина е почти същият като общият запис на двоен интеграл:
SS е някаква повърхнинаf(x;y;z)dΣМалко парченце площ от S
(Различните автори използват различен начин на записване).
Това се нарича повърхностен интеграл. Буквата S под знака за двоен интеграл се отнася за самата повърхнина, а терминът dΣ представлява малко парченце от тази повърхнина. Можеш да разглеждаш повърхностните интеграли по същия начин както двойните интеграли:
 • Разделяме повърхнината S на голям брой малки парченца.
 • Умножаваме площта на всяко малко парченце по стойността на функцията f в някоя точка от това парченце.
 • Събираме тези стойности.
Защо пишем dΣ вместо dA? Няма съществена разлика; всяко едно от двете съответства на малко парченце площ от нещото, върху което интегрираме. Обаче, когато става въпрос за изчисляване на нещата, начинът, по който работим с това малко парченце площ от извитата повърхнина е напълно различен от начина, по който работим с парченце от плоска повърхнина. Тази разлика е важно да бъде подчертана чрез използване на различна променлива.

Как изчисляваме повърхностен интеграл

Абстрактната представа как разделяме на малки парченца самолетно крило е полезна, но как по същество пресмятаме подобен повърхностен интеграл? Подходът е да го превърнем в обикновен, плосък двоен интеграл.
По-конкретно, начинът, по който представяме дадена повърхнина математически, е чрез параметрична функция. Имаме някаква векторна функция v(t;s), чиито аргументи са точки в двумерна равнина ts (чудесна плоска равнина), а изходните ѝ стойности са в тримерно пространство. Необходимо е също така да се определи областта T в равнината ts, която се изобразява в повърхнината S.
Това, което трябва да направим, е да намерим начин да интегрираме върху плоската област T, което да даде съвсем същия резултат, все едно интегрираме върху произволната повърхнина S. Това означава да опишем "малки парченца площ" от повърхнината S чрез нещо, което се съдържа в параметъра.
Почти всичко това е описано в статията за лице на повърхнина. Там видяхме как един малък правоъгълник в областта T с площ dtds се трансформира в успоредника S с площ |vt×vs|dtds
За това, което целим с нашия повърхностен интеграл, това означава, че представяме dΣ по следния начин:
dΣ=|vt×vs|dtds
По-конкретно, ето как записваме повърхностен интеграл относно параметрично пространство:
Sf(x;y;z)dΣ=Tf(v(t;s))|vt×vs|dtds
Нека разбием този израз на съставните му части:
SИнтеграл върху повърхнинатаf(x;y;z)dΣПлощ на малко парченце от S=TИнтеграл впараметричното пространствоf(v(t;s))Търсим всяка точка(t,s) къде попада в S,после изчисляваме f|vt×vs|Как се мащабира малко парченце от T след изобразяването му в S от vdtdsПлощ на малкопарченце от T
Основното, върху което трябва да се фокусираме тук, и което прави изчисленията толкова трудоемки, е начинът, по който представяме dΣ.
В следващата статия ще видиш напълно решен пример на подобен повърхностен интеграл.

Обобщение

 • Повърхностните интеграли се използват тогава, когато искаме да съберем голям брой стойности, свързани с точки върху някаква повърхнина. Това е двумерният аналог на криволинейните интеграли. Алтернативно, можем да го разглеждаме като начин за обобщение на двойните интеграли за произволни повърхнини.
Sс S означаваме повърхнинаf(x;y;z)dΣмалки парченца площ в S
 • Изчисляването на повърхностен интеграл е почти идентично с изчисляването на лице на повърхнина с двоен интеграл, с тази разлика, че се придържаме към функцията в интеграла:
Tf(v(t;s))|vt×vs|dtds
Както толкова много неща в анализа на функции на много променливи, въпреки че теоретично всичко, свързано с повърхностните интеграли е прекрасно, същинското им изчисляване е мъчително трудоемко.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.