If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 4: Интегриране на функции на много променливи

1600 възможни точки за Майсторство
Майстор
Напреднал
Запознат
Пробвано
Незапочнато
Тест
Тест за раздела

За този раздел

Има много начини интегрирането като идея да се приложи към функции на много променливи: криволинейни интеграли, двойни интеграли, тройни интеграли, повърхностни интеграли и др. Всеки от тях позволява да се сумират безкрайно много безкрайно малки стойности, като тези стойности може да се получават от точки от някаква крива, точки от някаква площ, точки от повърхнина и т.н.

Това са много мощни инструменти, които се използват в почти всички приложения на математическия анализ за решаване на практически проблеми. По-конкретно те са незаменими инструменти във физиката.

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за Майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство

Учи

  • Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 240 точки за Майсторство

Учи

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1600 точки за Майсторство!