If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Смяна на променливи: Множител

Задача

Даден е следният двоен интеграл, който искаме да изчислим,
S, equals, \iint, start subscript, D, end subscript, x, minus, y, d, x, d, y
като първо направим смяна на променливите от D на R:
x=X1(u;v)=euvy=X2(u;v)=eu+v\begin{aligned} x &= X_1(u; v) = e^u - v \\ \\ y &= X_2(u; v) = e^u + v \end{aligned}
Намери интеграла S след смяната на променливите.
Ако ти е известно, че изразът вътре в знака за абсолютна стойност е неотрицателен, не използвай абсолютна стойност.
S, equals, \iint, start subscript, R, end subscript
d, u, d, v
Заседна ли?
Заседна ли?