If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Смяна на променливи: Множител

Задача

Даден е следният двоен интеграл, който искаме да изчислим,
S=Dxydxdy
като първо направим смяна на променливите от D на R:
x=X1(u;v)=euvy=X2(u;v)=eu+v
Намери интеграла S след смяната на променливите.
Ако ти е известно, че изразът вътре в знака за абсолютна стойност е неотрицателен, не използвай абсолютна стойност.
S=R
dudv