Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Двоен интеграл с полярни координати

Задача

Дадена е областта R, ограничена от две криви, зададени в полярни координати, r=cos(θ) и r=sin(θ), където π2<θ<π4.
Дадена е функцията f(x;y)=x2+y2.
Намери интеграла Rf(x;y)dA след преобразуване на променливите в полярни координати.
Избери един отговор: