If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Двоен интеграл с полярни координати

Задача

Дадена е областта R, ограничена от две криви, зададени в полярни координати, r=cos(θ) и r=sin(θ), където π2<θ<π4.
Дадена е функцията f(x;y)=x2+y2.
Намери интеграла Rf(x;y)dA след преобразуване на променливите в полярни координати.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?