Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Намиране на производни по направление

Задача

Дадена е функцията f(x;y)=x+3y+2. Дадени са векторите a=(0;0) и v=(2;3).
Намери производната по направление f(x;y) в a по посока v.
Не нормализирай вектора на посоката за изчисленията.
fv=