Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Графично представяне на градиента

Задача

Дадена е графиката на скаларното поле f и точка p от това поле:
Обикновено векторът на градиента се представя като тримерен вектор, който е допирателен към повърхнината.
Как ще изглежда начертаният по този начин вектор на градиента на функцията f в точка p?
Избери един отговор: