If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Анализ на функции на много променливи > Раздел 2

Урок 5: Правило за диференциране на сложна функция на много променливи

Правило за диференциране на сложна функция на много променливи (въведение)

Задача

Дадени са векторната функция g(t) и скаларната функция f(x;y;z). Нека h(t)=f(g(t)).
Дадено е, че:
g(1)=(0;2;4)g(1)=(1;6;2)f(0;2;4)=(3;5;1)
Изчисли dhdt за t=1.
h(1)=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Заседна ли?
Заседна ли?