If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намиране на частна производна на векторна функция

Когато една функция има многомерни входни стойности и многомерни изходни стойности, можем да намерим частната производна като намерим частните производни на всеки от компонентите на изходната стойност. Създадено от Грант Сандерсън.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Привет! В следващите няколко видео клипа искам да разгледаме как се намира частна производна на векторна функция. Това, което имам предвид, е функция на много променливи, като в днешния пример това е функция на две променливи, p и s. Можеш да си представиш, че дефиниционното множество е едно двумерно пространство, или просто две отделни числа. Изходната стойност на функцията ще бъде тримерна. Първият компонент е р на квадрат минус s на квадрат. Компонентът у е s по t. Компонентът z е t по s на квадрат минус s по t на квадрат. Начинът, по който намираме частната производна на една такава функция, всъщност е много лесен. Ако просто си представиш какво означава това, вероятно имаш право. Това е частно v по отношение на една от входните променливи, като аз избирам t – по отношение на t. Работим компонент по компонент, което означава, че взимаме всеки компонент и намираме частната му производна, защото всеки компонент по същество е една обикновена скаларна функция. Отиваме при първия компонент и казваме: t на квадрат е нашата променлива, защото диференцираме по отношение на t, тогава производната му е 2 по t. s на квадрат е константа, така че производната е нула. s по t – тук s е константа, а t е променлива, така че производната е s. След това t по s на квадрат, когато t е променлива, а s е константа, производната е тази константа, което е s на квадрат, минус s по t на квадрат. Производната на t на квадрат е 2 по t, а константата s си остава същата. Това е 2 по s по t. Това е начинът за намиране на частната производна, това вероятно е доста лесно. Определянето на частната производна по отношение на s много подобно, но интересното и забавното е как тълкуваме частните производни – начинът, по който тълкуваме тази стойност, която намерихме. Какво представлява тя зависи до голяма степен от това как визуализираме функцията. В следващото видео и следващите няколко след него ще разгледаме как визуализираме тази функция. Ще използваме параметрична повърхнина и тримерно пространство. Затова ще използвам моята графична програма, и се надявам, че за теб ще бъде много удовлетворяващо да разбереш какво представлява тази частна производна.