If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разглеждане на частните производни на вектори полета по отделни компоненти

Тук ще разгледаме всяка частна производна на всеки компонент на векторите в едно векторно поле, за да разтълкуваме геометричното им значение. Създадено от Грант Сандерсън.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да продължим разглеждането на частните производни на векторни полета. Това е от тези неща, които са много добра подготовка за някои важни понятия, с които предстои да се запознаем в анализа на функции на много променливи, също така е добре да вземем едно сложно нещо и един вид да го разбием на части и да го разгледаме стъпка по стъпка. Едно векторно поле като това, което виждаш тук, може да се представи чрез векторна функция, и понеже е двумерно, то ще има някакъв вид двумерни входни стойности. Изходната стойност е вектор, като всеки от компонентите му е някакъв вид функция на х и у, нали така? Ще запиша просто Р от х и у като х-компонент, и Q от х и у като у-компонент. Това са просто две скаларни функции. Прието е най-често тези функции да се означават като Р и Q. Това е едно от тези неща, които понякога ще срещаш даже в теореми във векторния анализ, където просто се използват Р и Q, и един вид се очаква от читателя да се досети, че Р и Q винаги се отнасят за х- и у-компонентите на изходната стойност на векторното поле. В този конкретен случай функцията, която съм избрал, всъщност е същата, която използвахме в миналия урок. Р равно на х по у, Q равно на у на квадрат минус х на квадрат. В предходното видео разгледахме как да интерпретираме частната производна на векторната функция v по отношение на една от променливите, което има своите предимства и мисля, че е добър начин да разберем векторните функции като цяло. Но сега ще направя нещо различно. Това е още едно ценно умение – да разсъждаваме поотделно за всеки отделен компонент. Ако просто разглеждаме функциите P и Q, ще имаме четири възможни частни производни, с които да работим – две от тях са по отношение на Р. Можеш да си представиш частната производна на Р по отношение на х и частната производна на Р по отношение на у. По същия начин за Q можем да разгледаме частната производна на Q по отношение на х – това трябва да е частно – или частната производна на Q по отношение на у. Имаме четири различни стойности, които можем да разгледаме, и да видим как те влияят на промяната на векторното поле като цяло. В този конкретен пример – всъщност нека да намерим тези производни. Производната на Р по отношение на х – Р е първият компонент ето тук. Намираме частната производна на първия компонент по отношение на х. у приемаме за константа. Константа по х – производната е просто тази константа. Ако намерим производната по отношение на у, ролите се разменят и частната производна е х, защото приемаме, че х е константа. Частната производна на Q по отношение на х – у приемаме за константа, минус х на квадрат дава минус 2 по х. След това производната по отношение на у – у на квадрат е функция, чиято производна е 2 по у, а минус х на квадрат приемаме за константа. Това са четирите възможни частни производни. Да видим дали можем да разберем как те влияят на функцията като цяло. Какъв е техният смисъл на чертежа, който виждаме ето тук. По-точно да се фокусираме върху една точка, някаква конкретна точка – избирам ето тази точка. Тя лежи на оста х. Тук у-компонентът е 0, а х е някакво положително число. Може би тук х е приблизително 2. Стойността, която искам да разгледаме, е (х; у), когато х е равно на 2, а у е равно на 0. Ако заместим тези стойности в частните производни, тогава това става нула, това става 2, минус 2 по х става минус 2. (допуска грешка, това е минус 4) После минус 2 по у дава 0. Сега да разгледаме частните производни на Р по отношение на х. Това означава, че разглеждаме как х-компонентът на тези вектори се променя, когато се движим в посока х. Например, около тази точка ние разглеждаме придвижване в посока х, най-общо казано. Ще разгледаме двата съседни вектора, като ни интересува какво се случва в посока х. Но тези вектори – единият сочи право надолу. Този вектор също сочи право надолу, както и този. Така че тук няма никаква промяна, когато разглеждаме х-компонентите на тези вектори, което е логично, защото стойността на частната производна в тази точка е нула. Частната производна на Р по отношение на х е нула, така че не очакваме промяна. Но от друга страна, ако разгледаме частната производна на Р по отношение на у, това трябва да е положително. Това означава, че промяната на х-компонента, когато се движим в посока у е положителна промяна. Идваме тук горе и сега няма да разглеждаме промяната в посока х. Сега не ни интересува промяната в посока х. Сега ни интересува какво се случва когато се движим нагоре като цяло. Ще сравним един вид тези два вектора. (огражда ги на чертежа) В този случай х-компонентът на този вектор е малко по-наляво от този на вектора под него, той е малко вляво. След това отиваме при нашия основен вектор, който е нула. Неговият х компонент е нула, защото той сочи право надолу. Тук горе векторът сочи мъничко надясно. Така че, когато у нараства, х-компонентите на тези вектори също нарастват. Повтарям, това е логично, защото частната производна е положителна. Тези два вектора ни показват, че когато у се променя, стойността на Р, т.е. на х-компонентът на нашата векторна функция – вероятно би трябвало да оставя това на екрана – х-компонентът на нашата векторна функция нараства, понеже стойността на производната е положителна. Обратно, да кажем, че разглеждаме Q-компонента ето тук. Какво става тук – разглеждаме промените на х, и си задаваме въпроса какво се случва с у-компонента на вектора. Идваме тук горе. Сега не ни интересуват промените в посока у. Вместо това ние разглеждаме какво се случва, когато се променя стойността на х, все едно тук се движим в хоризонтална посока. Отново разглеждаме съседните вектори. Сега у-компонентът в началото е малък, но отрицателен, после става повече отрицателен, после става още по-отрицателен. Ако продължим да разглеждаме тези вектори, виждаме, че у-компонентът става все по-отрицателен, т.е. той намалява. Стойността на Q, което е у-компонентът на тези вектори, намалява. Това е логично, защото частната производна тук е минус 2, което означава, че щом в началото е отрицателен, ще става още по-отрицателен. Ако е положителен в началото, тогава един вид тези вектори ще стават по-къси, защото техните у-компоненти стават по-малки. Накрая, за да завършим нещата, да разгледаме частната производна на Q по отношение на у. Сега ще разгледаме промените в посока у, като започваме да мислим, ако се движим надолу, а после тръгваме нагоре, какво се случва с у-компонента. Тук у-компонентът е малко отрицателен, нали? Сочи надолу и наляво. Надолу, защото е малко отрицателен. Тук у-компонентът също е малко отрицателен. Ето тук той остава малко отрицателен. От евристична гледна точка тук няма видима промяна. Може би се променя малко, но ние не можем да видим с просто око тези вектори така добре, че да го забележим, но всъщност, ако се върнем назад към анализа, ако погледнем какво сме пресметнали, тази частна производна всъщност е нула. Фактът, че изглежда, че тук няма някаква промяна на у-компонента на всеки от тези вектори съответства на факта, че частната производна на този у-компонент по отношение на у по отношение на вертикалното движение, е нула. Така че този вид анализ ни дава по-добра представа как да разбираме различните възможни частни производни и какво показват те във връзка с векторното поле, което дава добри възможности да се упражнява това разбиране, когато ще учим за дивергенция и ротация и се опитаме да разберем защо всеки един от тях представлява това, което трябва да представлява. Ще разбереш какво имам предвид само след няколко урока.