If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 1: Функции на няколко променливи

За този раздел

Единственото, което отличава анализа на функции на много променливи от обикновения математически анализ е уточнението "функции на много променливи". Това означава, че се разглеждат функции, чиито входни или изходни стойности имат две или повече измерения. В този раздел ще разгледаме основното за визуализацията на функции на много променливи.