Основно съдържание

Запознаване с разместителното свойство на умножението

Упражнявай променяне на реда на множителите в задачи с умножение и виж как се променя произведението.

Аритметични свойства