Основно съдържание
Разучи разместителното и съдружителното свойство на събирането и свойството за събиране с нула.

Аритметични свойства