Основно съдържание
Разучи съдружителното и разместителното свойство и свойството за умножение с едно.

Аритметични свойства