Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:10

Съдружително (асоциативно) свойство на събирането