Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:59

Свойство на събирането на число със съответстващото му отрицателно число