Основно съдържание
Преговори знанията си за разширен запис на цели числа и се опитай да решиш няколко задачи.

Стойност на цифрата в зависимост от позицията ѝ в числото