Основно съдържание
Преговори как записваме с думи целите числа и се опитай да решиш няколко задачи.

Стойност на цифрата в зависимост от позицията ѝ в числото