Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:29

Стойност на цифрата в зависимост от позицията ѝ в числото

Видео транскрипция

Четворката в числото 5634 е (празно) пъти (празно) от четворката в числото 12 749. Да помислим какво ни казват. Четворката в числото 5634 е на позицията на единиците. Тя означава числото 4. А четворката в числото 12 749 е на позицията на десетиците и означава 40. Значи тази четворка означава 10 пъти по-малка стойност от тази четворка. Тази четворка означава 4, докато тази означава 40, значи е 10 пъти по-малка от четворката в 12 749. 4 е 10 пъти по-малко от 40. Да се уверим, че отговорът е правилен. Да вземем още един пример В числото 3 779 264 колко пъти по-малка е стойността на второто 7 от тази на първото 7. Колко пъти по-малка е стойността на втората седмица от стойността на първата? Втората седмица ето тук е на позицията на десетте хиляди Буквално означава 7 по десет хиляди, или просто 70 000. А това означава 7 по сто хиляди, или 700 000. Значи втората седмица е 1/10 от стойността на първата седмица. Тоест тя e 10 пъти по-малко число. Това са 70 000, а това са 700 000. Значи стойността на втората седмица е 10 пъти по-малка от стойността на първата седмица. Да решим още един пример, забавно е. Попълни празните места, за да покажеш връзката между 25 430 и 2543. Така. 25 430 е 10 пъти повече от 2543. Вземаш това, умножаваш го по 10 и получаваш 25 430. Цифрите в 25 430 са с една позиция (празно) от цифрите в числото 2543. Нека помислим за това. Тук имаме двойка на позицията на хилядите. А тук имаме двойка на позицията на десетохилядите. Тук имаме 5 на позицията на стотиците. Тук имаме 5 на позицията на хилядите. И продължаваме така. Така виждаме съответните цифри. В 25 430 те са с една позиция по-наляво в сравнение с тези тук. Накрая вземаме 25 430 и го делим на 2543. Вече знаем, че първото число е 10 пъти по-голямо от първото число тук. Значи ако разделим по-голямото число на по-малкото, ще получим 10. Това е 10 пъти по-голямо от това. Това беше първата част на въпроса. Сега сме готови