Основно съдържание
Преговори естествените, целите, рационалните и ирационалните числа.  След това се упражни да разпознаваш всяко от тях.