Основно съдържание

Аритметични свойства

Учи
Упражнения
Позиция на десетиците и позиция на единицитеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Намиране на разширения запис на цели числа Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Промяна на стойността и позицията на цифрата при умножение или деление с 10Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Задачи с повишена трудност за стойност на позициите в цяло числоОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Упражнения
Разместително свойство на умножениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Съдружително свойство на умножениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Този урок ще ти помогне да се задълбочиш в аритметиката. Ще изследваме различни начини за представяне на цели числа, ролята на мястото на десетиците и единиците, реда на операциите, закръгляването и различни други свойства на аритметиката.