Основно съдържание

Десетични дроби

Упражнения
Записване с думи на десетични дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разлагане на десетични дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Запиши десетичните дроби, показани в мрежитеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Сравняване на десетични дроби (десети и стотни)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на десетични дроби по отношение на хиляднитеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на стойността на различните позиции в десетични дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Подреди десетичните дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Писане на обикновени дроби като десетични (знаменатели от 10 и 100)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Запиши число като обикновена и десетична дробОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Преобразувай десетични дроби в обикновениОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Преобразуване на обикновени дроби в десетичниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Преобразуване на десетични дроби в обикновени дроби – упражнениеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Деление на цели числа като 56÷35 и получаване на десетична дробОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на десетични дроби 1Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на десетични дроби 2Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на десетични дроби: стотниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на десетични дроби: хилядниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Концептуално осмисляне на десетичните числа, използване на действия с десетични числа, закръгляване и приблизително изчисление с десетични числа и превръщане на десетични числа.