Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:53

Събиране на десетични дроби, съдържащи единици, десети и стотни

Видео транскрипция

Нека решим няколко по-сложни примера с десетични дроби. Да кажем, че искаме да прибавим 4 цяло и 22 стотни към 61 цяло и 37 стотни. Както винаги ти препоръчвам да спреш видеото на пауза и да се опиташ да го намериш самостоятелно. Добре, начинът, по който аз ще се опитам да го направя, е следният: имам 4 цяло и 22 стотни, и 61цяло и 37 стотни. Какво ще стане, ако събера 4 цяло плюс 61 цяло? Ще имам 4 плюс 61, и след това отделно да събера 22 стотни с 37 стотни, така че след това ще добавя 22 стотни плюс 37 стотни. Добре, 4 цяло плюс 61 ще бъде равно на 65 цяло, а след това 22 стотни плюс 37 стотни, колко е 22 плюс 37? Да видим, 20 плюс 30 е 50 и след това 2 плюс 7 е 9, така че ще имаме 59 стотни. 59 стотни, следователно това става 65 цяло и 59 стотни, което можем да напишем като 65,59. И както вече споменавах в предишните клипове, има много различни начини да събираме десетични дроби, и в следващите клипове ще научим значително по-бързи начини да го правим, но аз искам да ти покажа множество начини, за да добиеш представа за начините за решаване. Ето така го правя наум, ако някой ми каже: "Ей, нещо струва 61,37 долара, и след това трябва да платиш 4,22 долара данък. Колко ще трябва да платиш общо?" Така ще го направя наум и ще получа 65,59 долара. Нека решим още един пример. Да кажем, че имам 3 цяло и 53 стотни, и искаме да прибавим към тях 4 цяло и 72 стотни. Както винаги спри видеото на пауза и виж дали можеш да го намериш самостоятелно. Както направихме в предишните примери, можем да съберем единиците, 3 единици плюс 4 единици, така че ще имаме 3 цяло плюс 4 цяло, и след това можем да съберем стотните. Може да кажем плюс 53 стотни, плюс 53 стотни, плюс 72 стотни, плюс 72 стотни. 3 плюс 4 е много лесно, това ще бъде просто... Да, син цвят, това ще бъде просто равно на 7 цяло, но колко са 53 стотни плюс 72 стотни? Добре, колко е 53 плюс 72? Ще го напиша по този начин. Това са 53 стотни, а това са 72 стотни. Ами 3 плюс 2 ще бъде равно на 5 и след това 50 плюс 70 е равно на 120, така че това ще бъдат 125 стотни, 125 стотни. Но как ще напишем 125 стотни като десетична дроб, или просто като число? Има няколко начина. Можеш да го разглеждаш като 100 стотни плюс 25 стотни, и причината поради която избрах 100 стотни, е защото 100 стотни правят едно цяло число, плюс 25 стотни. 100 стотни ще бъдат просто 1 цяло, така че това ще бъде 1 цяло плюс 25 стотни, следователно мога да напиша това като 1 цяло плюс 0,25. И не забравяй, прибавям това към 7 цяло, така че ще имаме 7 цяло плюс 1 цяло, плюс 25 стотни. Когато съберем 53 стотни плюс 72 стотни, получаваме 125 стотни, което е същото като 1 цяло и 25 стотни. Единицата можем да прибавим към другите единици и по този начин това ще стане 7 цяло плюс 1 цяло е равно на 8 цяло, 8 цяло и 25 стотни, тоест 8,25. Сега ще ти представя други начини за малко по-систематично решение и искам да помислиш какво е сходството с това, което току-що направихме. В бъдеще ще чуваш хората да казват: "Просто подреждаш десетичните знаци." Имаш 3,53 плюс 4,72. Хората казват, че подреждат десетичните знаци, защото събират еднаквите позиции. Ето например 4,72, мини позиция по позиция и ги събери, което е по същество същото, което току-що направихме, без да го подреждаме по този начин. Направих го така, за да разбереш какво става в действителност. Но може да кажеш: "Добре, имам 3 стотни плюс 2 стотни, така че събирам реда на стотните. 3 стотни плюс 2 стотни е 5 стотни, и след това имам 50 стотни плюс 70 стотни, което направих тук." Или можеш да разглеждаш това като 5 десети плюс 7 десети, а 5 десети и 7 десети ще бъде равно на 12 десети, но не можеш да напишеш 12 десети на реда на десетите. Това, което можеш да направиш, 5 плюс 7 ще бъде 12 десети, но 12 десети е същото като 1 цяло и 2 десети, така че можеш да напишеш двете десети на реда на десетите, и след това да вземеш единицата и да я поставиш на реда на единиците. Така че 5 десети плюс 7 десети е 1 цяло и 2 десети, и след това прибавяш единицата отгоре, и по този начин получаваш 1 цяло плюс 3 цяло, плюс 4 цяло е 8 цяло. Така че имаме 8 цяло, 2 десети и 5 стотни или 8 цяло и 25 стотни, или 8,25. Точно едно и също нещо, по който и начин да се опитваш да го направиш, но дано разбираш какво правим всъщност: събираме стотните със стотните, десетите с десетите, единиците с единиците. и когато събираш десетите с десетите, и получиш нещо по-голямо от 1, тази част, която е цяло число, можеш да поставиш на реда на единиците. Ще се упражняваме много, много повече с това в следващите клипове.