Основно съдържание
Преговори записването на десетични дроби и опитай да решиш няколко задачи за упражнение.