Основно съдържание

Уравнения, изрази и неравенства

Упражнения
Решаване на изрази с една променлива величина (едно неизвестно)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на изрази с няколко променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Изчисляване на изрази със скобиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Превръщане на изрази със скобиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Съставяне на изрази със скобиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Сравняване на двуцифрени числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Построяване на графики на неравенстваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Неравенство от графикаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Съставяне на числови неравенстваОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с неравенстваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

В тази тема ще разгледаме уравнения в 1 и 2 стъпки, а също така изрази и неравенства.