Основно съдържание

Уравнения, изрази и неравенства

Учи
Какво е променлива?Защо не използваме знака за умножение?
Учи
Решаване на израз с една променлива (едно неизвестно)Решаване на изрази с две неизвестни (променливи)Изчисляване на изрази с две неизвестни: обикновени и десетични дробиРешаване на изрази с една променлива величина (едно неизвестно)Решаване на изрази с две неизвестни (променливи)Изчисляване на изрази с две неизвестни: обикновени и десетични дроби
Упражнения
Решаване на изрази с една променлива величина (едно неизвестно)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Изчисляване на изрази с няколко променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Разбиране за стойността на изразаРазбиране за стойността на израза
Упражнения
Разбиране за стойността на изразаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Съставяне на числови изразиИзчисляване на изрази със и без скоби
Упражнения
Изчисляване на изрази със скобиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Превръщане на изрази със скобиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Съставяне на изрази със скобиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Изчисляване на изрази с променливи: температураРешаване на текстови задачи с изрази с променливиИзчисляване на изрази с променливи: кубовеИзчисляване на изрази с променливи: степени
Упражнения
Решаване на текстови задачи с изрази с променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Записване на прости изрази с променливиЗаписване на прости изрази с променливиЗаписване на изрази с променливиЗаписване на изрази с променливиПисане на изрази с променливи и скоби
Упражнения
Записване на прости изрази с променливиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Записване на изрази с променливиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Текстови задачи със съставяне на прости изразиТекстови задачи със съставяне на прости изразиТекстови задачи за съставяне на изрази
Упражнения
Текстови задачи със съставяне на прости изразиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за съставяне на изразиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Променливи, изрази и уравненияПроверка на решенията на уравненияВъведение към уравнения
Упражнения
Разпознаване на уравнения, изрази и неравенстваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Проверка на решенията на уравненияОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Едно и също нещо от двете страни на уравнениятаПредставяне на зависимост с уравнениеДелене на двете страни на уравнениеОбяснение на решаването на уравнения в една стъпка
Упражнения
Идентифицирай уравнения от визуални модели (лентови диаграми)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Идентифицирай уравнения от визуални модели (диаграми-везни)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Решаване на уравнения чрез нагледни моделиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Уравнения със събиране и изваждане в една стъпкаУравнения с изваждане в една стъпкаУравнения със събиране и изваждане в една стъпкаУравнения за събиране и изваждане в една стъпка: дроби и десетични дроби
Упражнения
Уравнения със събиране и изваждане в една стъпкаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Уравнения за събиране и изваждане в една стъпка: дроби и десетични дробиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Уравнения с деление в едно стъпкаУравнения с умножение в една стъпкаУравнения с умножение и деление в една стъпкаУравнения за умножение и деление в една стъпка: обикновени дроби и десетични дроби
Упражнения
Уравнения с умножение и деление в една стъпкаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Моделиране с уравнения в една стъпкаТекстова задача за уравнение: супер йога (1 от 2)Текстова задача за уравнение: супер йога (2 от 2)Уравнения в една стъпка (преговор)
Упражнения
Преведи уравнения в една стъпка и ги решиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Модел за решаване на уравнения в една стъпкаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Модел с уравнения в една стъпка и решаванеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Знаци за по-голямо от и по-малко отПострояване на графики на неравенстваСловесни задачи с неравенстваСловесна задача за неравенства: една променливаПример за построяване на графика на неравенствоПострояване на графики на неравенства (преговор)
Упражнения
Сравняване на двуцифрени числаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Построяване на графики на неравенстваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Неравенство от графикаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Съставяне на числови неравенстваОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с неравенстваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Едно и също нещо от двете страни на уравнениятаВъведение в уравнения в две стъпкиИнтуиция за уравнения в две стъпкиРазработен пример: уравнения в две стъпкиПреговор решаване на уравнения в две стъпки
Упражнения
Уравнения с решения в две стъпкиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Зависими и независими променливиЗависими и независими променливи: чертане на графикаЗависими и независими променливи: уравнениеЗависими и независими променливи (преговор)
Упражнения
Независими или зависими променливиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Таблици от уравнения с 2 неизвестниОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Свържи уравнения и координати на праваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Зависимости между количества в уравнения и графикиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

В тази тема ще разгледаме уравнения в 1 и 2 стъпки, а също така изрази и неравенства.