If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Зависими и независими променливи (преговор)

Определяне на зависими и независими променливи и прилагането им в контекста.

Независима променлива

Независима променлива е тази, която представлява величина, която се променя в хода на даден експеримент.
x често е променлива, използвана за представяне на независимата променлива в дадено уравнение.

Пример:

Вършиш домакинска работа, за да си изкараш джобните пари. За всяка дейност, която извършваш, получаваш по 3 долара.
Каква е независимата променлива?
Независимата променлива е количеството задължения, които изпълняваш, защото това е променливата, върху която имаш контрол.

Зависими променливи

Зависимата променлива представлява величина, чиято стойност зависи от промяната на независимата променлива.
y често е променливата, използвана за представяне на зависимата променлива в дадено уравнение.

Пример:

Нека използваме същия контекст.
Вършиш домакинска работа, за да си изкараш джобните пари. За всяка дейност, която извършваш, получаваш по 3 долара.
Каква е зависимата променлива?
Зависимата променлива е сумата пари, която изкарваш, защото изкараните от теб пари зависят от това колко дейности извършваш.
Искаш да научиш повече за независимите и зависимите променливи? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
Купуваш кутии с бисквити от една пекарна. Всяка кутия бисквити струва 4 долара.
Кои от следните твърдения са верни?
Избери всички правилни отговори:

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.