Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:31

Видео транскрипция

В това видео ще се упражняваме да повдигаме на степен десетични дроби. Да кажем, че имам (0,2)^3. Спри видеото и виж дали можеш да намериш на колко е равно. Това просто ще означава, че ако взема нещо на степен 3, това означава, че взимам три такива числа и ги умножавам. Тоест това е 0,2*0,2*0,2. На колко ще е равно това? Ако взема 0,2*0,2 това ще е 0,04. Един начин да го разглеждаме е, че 2*2 е 4 и после имаме една цифра след десетичната запетая, вдясно от десетичната запетая. И имам една цифра след десетичната запетая тук. Тоест моето произведение ще има две цифри вдясно от десетичната запетая, така че ще е 0,04. И после умножавам това по 0,2 и на колко ще е равно, ако умножа тези числа? 4*2 е равно на 8 и сега имам 1, 2, 3 цифри вдясно от десетичната запетая, така че произведението ми ще има 1, 2, 3 цифри вдясно на десетичната запетая. Сега, когато се упражнихме малко, нека направим друг пример. Да кажем, че те попитам колко е 0,9^2. Спри видеото и виж дали можеш да решиш това. Това просто ще е 0,9*0,9. На колко ще е равно това? Можеш просто да кажеш, че 9*9 ще е равно на 81 и, да видим, в двете числа, които умножавам, имам 1, 2 цифри вдясно от десетичната запетая. Така че моят отговор ще има 1, 2 цифри вдясно от десетичната запетая. Така че поставям десетичната запетая тук и ще поставя нулата, тоест 0,81. Друг начин да помислим за това е, че 9/10 от 9/10 е 81/100, но ето, готово. Използването на степени или повдигането на степен на десетични дроби, е същото, както когато говорим за цели числа. В този случай просто трябва да извършиш малко умножение на десетични дроби.