Преговори основното за стандартния запис на числата и опитай да решиш няколко задачи за упражнение. 

Стандартен запис

Едно число е написано със стандартен запис, когато имаме число, по-голямо или равно на 11, но по-малко от 1010, което е умножено по 1010, повдигнато на някаква степен.
Следните числа са записани със стандартен запис:
  • 5,41035,4\cdot 10^3
  • 8,0131068,013\cdot10^{-6}
Искаш ли да научиш повече за стандартния запис? Виж това видео.

Записване на числа със стандартен запис

Числа по-големи от 1010

Ако имаме число по-голямо от 1010, изместваме десетичната запетая наляво, докато не получим число между 11 и 1010. След това преброяваме с колко сме изместили десетичната запетая и го записваме като степенен показател на основа 1010. Накрая пишем числото, умножено по 1010, повдигнато на степен.
Пример
Нека запишем 604000604 000 със стандартен запис.
Ако изместим десетичната запетая наляво веднъж, получаваме 60400,060 400,0. Трябва да продължим с преместването на десетичната запетая, докато не получим число между 11 и 1010.
Трябва да преместим десетичната запетая наляво общо 5\goldD5 пъти.
Сега имаме 6,046{,}04.
Накрая умножаваме 6,046{,}04 по 10510^\goldD5:
604000604 000 със стандартен запис е 6,041056{,}04\cdot10^\goldD5.

Числа по-малки от 11

Ако имаме число по-малко от 11, преместваме десетичната запетая надясно, докато не получим число между 11 и 1010. След това преброяваме с колко сме изместили десетичната запетая и го записваме като отрицателен степенен показател на основа 1010. Накрая пишем числото, умножено по 1010 на тази степен.
Пример
Нека напишем 0,00580{,}0058 в научен запис.
Ако изместим десетичната запетая надясно 3\greenD3 пъти, получаваме число между 11 и 1010.
Сега имаме 5,85{,}8.
Накрая пишем 5,85{,}8 по 10310^{\greenD{-3}}:
0,00580{,}0058 със стандартен запис е 5,81035{,}8\cdot 10^{\greenD{-3}}.

Упражнения

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж това упражнение.