Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:49

Видео транскрипция

Питат ни какво е разлагането на прости множители на 36? Нека извадя малкия си бележник. И така, разлагането на прости множители на 36. Нека започнем с най-малкото просто число, което знаем, и това е 2. Трябва да помислим дали 2 се съдържа в 36? Разбира се, че се съдържа. 36 е 2 по 18. Така че можем да го запишем. 36 е 2 по 18. Сега имаме 36 като произведение от просто число и 18, което е ясно, че е сложно съставно число. То има делители, различни от 1 и 18. Нека се опитаме да го разложим още повече. Дели ли се на 2? Разбира се. 18 е 2 по 9. Сега 9 е съставно число, което не сме разложили напълно. Очевидно е, че и двете 2-ки са прости числа. 9 не се дели на 2, но се дели на 3. 9 е 3 по 3. Следователно можем да кажем, че 36 е равно на 2 по 2 по 3 по 3. Това е разлагането му на прости множители. Всички тези числа са прости. Сега нека го въведем в упражнението, за да сме сигурни, че сме го получили вярно. 2 по 2 по 3 по 3. Можеш да провериш за себе си. Ако имаме произведение на числа, които всички са прости и чието произведение е 36, значи успешно сме разложили на прости множители. Нека решим още няколко от тези задачи. Какво е разлагането на прости множители на 30? Ще извадя отново бележника си. Ще извършим същия процес. И така, 30 – то се дели на 2. Можем да го напишем като 2 по 15. 15 не се дели на 2. Но се дели на 3. То е същото като 3 по 5. И 3, и 5 са прости числа. Те се делят само на 1 и на себе си. Следователно разлагането на прости множители на 30 е 2 по 3 по 5. Нека го въведем. И така, имаме 2 по 3 по 5. Нека решим още една от тези задачи. Какво е разлагането на прости множители на 73? Сега, 73 е интересно. Ще извадя бележника си за тази задача. Можем да опитаме да разложим 73. Може да опиташ с 2. Ясно е, че това е нечетно число. 73 няма да се дели на 2. Може да опиташ с 3. Ще видиш веднага, че 72 се дели на 3. Ако разделиш 73, ще имаш остатък 1. Добре, 4 не е просто число, така че дори няма да опитваме с него. 5 не дели 73. То не завършва на 5 или 0. 7 не дели 73. 7 се съдържа в 70, така че ще имаш остатък 3. 11 не дели 73. На него се делят 66 или 77, но не и 73. Колкото повече числа опитвам, не изглежда, че има някакъв лесен начин да разделим 73. Така че ще напиша самото 73 като просто число. Следователно това е неговото разлагане на прости множители. Само 73. Нека го запишем. Отговорът тук, нека просто напишем 73. Като няма нужда да пишеш 1 по 73, защото 1 не е просто число. Спомни си, че 1 има само 1 делител и това е самото то. Едно просто число има 2 делителя, 1 и себе си. Два различни прости делителя – 1 и себе си. И самото число, което не е 1. Искаме да напишем само простите числа тук. 73 е просто число. Нека проверим отговора си. Получили сме го вярно.