If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Упражнения
Сравняване на дроби с еднакъв числител или знаменателОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на дроби с различни числители и знаменателиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Подреждане по големина на дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 700 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Упражнения
Деление на дроби с числител едно на цели числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на цели числа с аликвотни дроби Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 3800 точки за майсторство!

За този урок

Осмисляне на понятието за дроби чрез използване на действия с дроби и превръщане на дроби.