Основно съдържание
Упражнения
Сравняване на дроби с еднакъв числител или знаменателОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на дроби с различни числители и знаменателиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Подреждане по големина на дробиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Упражнения
Деление на дроби с числител едно на цели числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на цели числа с аликвотни дроби Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Осмисляне на понятието за дроби чрез използване на действия с дроби и превръщане на дроби.