Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:40

Видео транскрипция

Да видим дали можем да изчислим колко е 5/6 плюс 1/4, а за да ни помогна, имам нагледно представяне на 5/6 и нагледно представяне на 1/4. Обърни внимание, че цялото, може да се каже така, е разделено на 1, 2, 3, 4, 5, 6 секции, а ние сме оцветили 5 от тях и това е 5/6. А тук долу имаме друго цяло, и една от 4 еднакви секции, която е оцветена, а това е 1/4, а аз искам да събера двете числа. Препоръчвам ти да спреш видеото и да се опиташ самостоятелно да разбереш как ще стане това. Когато събираме дроби, мислим за дроби, които имат еднакъв знаменател, а тези определено нямат еднакъв знаменател, но, за да ги пренапишем с общ знаменател, трябва да помислим за общо кратно на 6 и на 4, а в идеалния случай това е най-малкото общо кратно на 6 и 4. Предпочитам да правя това, като взема по-голямото число, което е 6, а след това намеря числата, които се делят на него. Това е самото число 6. Ясно е, че 6 се дели на 6, но не се дели на 4, затова да умножим по 2, получаваме 12. 12 се дели на 6 и на 4. 12 в подходящ общ знаменател тук. Това е най-малкото общо кратно на 6 и на 4. Можем да пренапишем двете дроби като нещо върху 12. Значи нещо върху 12 плюс нещо, плюс нещо върху 12, равно. Има няколко начина, по които да го сметнем, но тук искам да покажа нещата на тази рисунка. Ако искам вместо 6 еднакви секции, да имам 12 еднакви секции, каквото правя, когато превърна знаменателя 6 в знаменател 12. Всъщност умножавам всяка от тези секции по... Или всъщност умножавам броя на секциите, които имам, по 2, или вземам всяка от съществуващите секции и я разделям на две секции. Да направим това. Хайде, да го направим. Да видим дали мога да го направя ясно, може да стане по-добре. Ще изглежда така. И... Опа! Ще направя това. Искам да ги разделя по равно. Правя го на око, затова няма да е идеално. Ето и тази. И накрая, но не и по важност, тази тук, сега обърни внимание, че имах 6 секции, но удвоих техния брой. Превърнах 6-те секции в 12 секции като разделих всяка от първоначалните секции на 2 и сега имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 секции. Ако имам 12 секции, колко от тези 12 секции са оцветени? Вместо да имам 5 от 6, сега имам 10 от 12 оцветени секции. Сега имам 10/12. 5/6 е същото като 10/12. Можеш да помислиш и по друг начин, за да получа 12 от 6, трябваше да умножа по 2, затова трябва да направя същото и с числителя. 5 по 2 е 10. Надявам се, че виждаш, че тези две дроби са равни, аз не промених количеството на оцветената част. Просто взех всяка от първоначалните 6 секции и я разделих на 2, или умножих общия брой на секциите по 2, за да получа 12, и тогава вместо 5/6 имам 10/12, които са оцветени. Да направим същото и с 4-те секции, с 1/4. Тук съм изобразил 1/4, но искам да превърна това в нещо върху 12. За да го превърна в нещо върху 12, всяка секция трябва да се раздели на 3 секции. Да направим това. Да разделим всяка секция на 3 секции. Това са 1, 2, 3 секции. Сега имам 1, 2, 3. Имам, мисля, че разбираш какво става. 1, 2 и 3. Имам 1, 2 и 3. Обърни внимание, че просто умножих... Преди имах 4 еднакви секции. Сега разделих всяка от тези 4 секции на 3 секции и сега имам 12 еднакви секции. Направих това, като умножих броя на секциите, които имах, по 3. Каква част е оцветена сега? Първоначалното, което имахме - 1 от 4, сега виждаме, че е 3 от 12 еднакви секции. Сега е 3 от 12 еднакви секции и колко ще бъде това? Ако имам 10/12 и добавя към него 3/12, колко върху 12 ще получа? Ще получа 13/12. Можеш да го видиш и тук. Тук горе в зелено имам оцветени 10/12. Всяка от кутийките е 1/12. Ще запиша това. Всяка от тези кутийки е 1/12. Това е 1/12. Това е 1/12. Колко върху 12 имам оцветени? Имам 10 кутийки, оцветени в зелено, след това имам 11/12, 12/12 и накрая 13/12, което е един начин да мислим за числото.