Основно съдържание
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Упражнения
Деление на дроби с числител едно на цели числаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление на цели числа с аликвотни дроби Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Осмисляне на понятието за дроби чрез използване на действия с дроби и превръщане на дроби.