Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:08

Видео транскрипция

За бебешка тениска са нужни 4/5 метра плат или 4/5 от 1 метър плат. Колко тениски могат да се направят от 48 метра? Всъщност питаме колко групи от по 4/5 метра можем да направим от 48 метра. Искаме да вземем 48 метра и да ги разделим на групи от по 4/5 метра, и да кажем колко групи има. Понеже от всяка от тези групи може да се изработи една бебешка тениска. 4/5 метра са една бебешка тениска, следователно броят на групите от 4/5 е броят на бебешките тениски. Е, когато делим на дроб, просто трябва да помним, че това е същото, това изцяло съответства на умножение по реципрочното на тази дроб. Така че ако имаме 4/5 тук, това ще бъде 5/4 – реципрочното. Все пак можеш да кажеш: "Хей, аз имам цяло число тук и дроб." Само трябва да помниш, че всяко цяло число може да се напише като дроб. Това е същото като 48/1, умножено по 5/4. Е, можем просто да умножим в този момент и да съобразим колко е 48 по 5, и това ще бъде върху 4, но ще получим големи числа и ще бъде трудно да се дели и прочее, но можем и да делим още тук. Можем да разделим числителя и знаменателя на 4. Или можем да кажем, че това ще бъде равно на 48 по 5, колкото и да е това, разделено на 4. Нека сега разделим числителя на 4. Можем да разделим 48 на 4 и ще получим 12, и каквото направим за числителя, трябва да го направим и за знаменателя, така че ако разделим 4 на 4, получаваме 1. Така, тогава оставаме с 12 по 5, което е равно на 60. 12 по 5, което е равно на 60/1, което е точно същото като 60. Така че можем да направим 60 детски или бебешки тениски от 48 метра, ако всяка от тях изисква 4/5 от метъра.